Jan Valeskog (S) vill Stockholm ska sätta in fler åtgärder mot elsparkcyklarna och dess aktörer. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson/Stockholms Stad

DEBATT: "Bra att Helldén erkänner att han hade fel om elsparkcyklarna"

Det är välkommet att Daniel Helldén nu ändrat sig och presenterar initiativ till att försöka reda upp de stora problem som elsparkcyklarna har skapat i Stockholm, skriver Jan Valeskog (S)

  • Publicerad 15:03, 17 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är välkommet att Daniel Helldén nu ändrat sig och presenterar initiativ till att försöka reda upp de stora problem som elsparkcyklarna har skapat i Stockholm. Vi välkomnar särskilt att han går våra krav till mötes och nu kommer att inleda ett arbete med att forsla bort felparkerade fordon, trots tidigare utsagor om att detta inte varit möjligt. Det är bra att kunna erkänna att man har gjort fel, och ändra sig.

Nu ska Stockholm forsla bort elsparkcyklar

Helldén har tidigare försökt reglera detta genom en frivillig ”avsiktsförklaring” mellan staden och bolagen. Eftersom denna ”avsiktsförklaring” aldrig haft ett juridiskt värde – och därmed inte möjliggör sanktionsmöjligheter – så har problemen under sommaren förvärrats. Detta har av självklara skäl inte haft någon som helst effekt vilket vi tidigt också varnade för. Men det är bra att insikten nu finns hos ansvarigt borgarråd att hans avsiktsförklaring inte har fungerat, och att dessa fordon måste regleras.

Kravet: Beslagta felparkerade elsparkcyklar

Vi tycker dock att det är olyckligt att Helldén försöker lämpa över regleringen på regeringen, när det redan idag finns verktyg som kommunen kan använda. Vi har inga problem med trafikborgarrådets intentioner, att få tydliggörande av vägtrafikdefinitioner, m.m.,  för dessa nya fordon, men det är helt onödigt att invänta en ny lagstiftning – som kommer att ta lång tid – när det redan idag finns lagstiftning på plats som omgående kan användas.

"Behövs ingen lagändring"

Landets främsta expert på ordningslagen, Kazimir Åberg, (som skrivit boken ”Ordningslagen: kommentarer och rättspraxis”) har uttalat sig i media och dömer ut de resonemang som framförs i Helldéns inlägg på DN debatt. Han menar att det inte behövs en lagändring. Vi har även fört samtal med Transportstyrelsen och stadens egna jurister. Alla ger ett tydligt besked: befintlig lagstiftning kan användas om den politiska viljan finns. Tillståndsplikt som ger förutsättningar för ordning och reda i stockholmstrafiken kan införas på lokal nivå.

Stockholms nya hårda krav på elscootrarna

Därför bör nu Helldén ta ett omtag då det står klart att det inte behövs några lagändringar. Dessa tydliga besked som nu framkommit har skingrat de juridiska frågetecken som påståtts har funnits, och ger därmed möjlighet att inleda en ny dialog med polisen och säkerställa att staden kan införa tillståndsplikt för dessa fordon enligt ordningslagen. Kommunledningen har tidigare skickat tydliga politiska signaler om att dessa fordon inte alls ska regleras, vilket uppenbart har skapat kommunikationsproblem mellan staden och polisen. När man nu så tydligt vänder i frågan så måste ny dialog upptas skyndsamt.

Utöver det så förutsätter vi att trafikborgarrådet delar vår uppfattning om att det är orimligt att dessa företag tar stadens mark i anspråk helt utan att betala för det. Staden agerar inte så mot någon annan näringsidkare. Den är också tveksamt om den typen av de facto subventioner är i enlighet med kommunallagens krav på att kommuner inte får stödja enskilda näringsidkare. Där ser de flesta ett självklart behov av att arbeta fram ett system med taxor, så att dessa företag både betalar för och sköter användningen av vår gemensamma mark på ett bra sätt.

Jan Valeskog, oppositionsborgarråd S), Stockholms stad