Övergången innan den stängdes 2017. Foto: Lotten Engbom

DEBATT: Bygg en planskild korsning i Viggbyholm

Miljöpartiet i Täby vill se en planskild korsning efter avstängningen av Viggbyholms järnvägsövergång, som skedde för två år sedan. En säkerhetsfråga, skriver Eva Pethrus, gruppledare.

  • Publicerad 15:15, 15 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Hösten 2017 stängdes järnvägsövergången i Viggbyholm, den in- och utfart som alltid var den primära infarten för både boende och till exempel räddningstjänsten till bostadsområdet norr om Viggbyholms station.

Anledningen som gavs var säkerhetsskäl på grund av planerad dubbelpårsutbyggnad. SL:s besparingskrav stoppade sedan utbyggnaden men beslutet om stängning av överfarten stod kvar och verkställdes.

Boenden i området har löpande både innan och efter stängning haft kontakt med Alliansen för att påtala säkerhetsaspekterna för de boende gällande in- respektive utfart för blåljuspersonal vid olyckor. Deras farhågor besannades och det visade sig snart att säkerheten för de boende, barn och personal på förskolan och besökande i det avstängda området snabbt försämrades och åtskilliga gånger har blåljuspersonal försenats på grund av framkomlighetsproblem.

Boende och besökande hänvisas till två korta och smala villagator som via Viggbyholms industriområde leder ut mot Bergtorpsvägen, gator som av SL:s experter bedömts som EJ TRAFIKTÅLIGA. Detta påtalades av de boende och fastighetsägarföreningen i området bildade en trafikkommitté som upprepade gånger till kommunen och SL påtalat uppkomna säkerhetsproblem, samt framfört krav på att en planskild korsning i södergående riktning måste byggas.

"Planskild korsning"

Innan valet utlovade Johan Algernon att han skulle arbeta för detta och samtliga företrädare för partierna i fullmäktige skrev under ett krav på detta till SL.

Men vad har hänt? Miljöpartiet har i fullmäktige, juni 2018, lyft detta som en fråga och fått till svar att detta ska åtgärdas men inget händer.

Den 12 februari 2019 var det en olycka och då hände det som vi befarat, räddningstjänsten kallades till Rönningesjöns del av Norra Viggbyholm men hamnade vid den stängda övergången för att så småningom åka tillbaka till Bergtorpsvägen, genom Viggbyholms industriområde och till platsen för olyckan, åtskilliga värdefulla minuter senare ankom räddningstjänsten till olycksplatsen. Vad ska behöva hända innan Alliansen inser allvaret och tar sitt ansvar och skapar en hållbar trafiksituation för medborgarna i Viggbyholm?

Miljöpartiet i Täby vill att det omgående byggs en planskild korsning i form av en tunnel i  södergående riktning för medborgarnas säkerhet i Viggbyholm.

Hockeymammor startar eget damlag i Vallentuna

Sport Initiativtagaren: "Ingen av oss har spelat tidigare" Vallentuna får ett nytt damlag i hockey – LadyVets. Laget är ett veterandamlag för nybörjare och förra veckan var det invigning i ishallen på Vallentuna IP.måndag 21/10 11:46

Rivningshotad villa i Danderyd kan få stå kvar

Nyheter "Kulturellt värdefullt" Planen var först att villan Oskarsborg från början av 1900-talet skulle rivas. Men efter påtryckningar från kulturintresserade Danderydsbor ska nu en byggnadsantikvarie titta på villan innan kommunen...måndag 21/10 11:27
Stockholm Direkt