Aphram Melki (C), kommunalråd i Järfälla skriver i en debattartikel att det finns fördelar med att placera ett kraftvärmeverk nära vatten, men han är kritisk mot att det är nära Görvälnverket. Foto: Mikael Andersson/Liljewall arkitekter

DEBATT: Bygg inte kraftvärmeverk nära Görvälns vatten

Planen på att bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta får Centerpartiet i Järfälla kommun att reagera. "Det är oacceptabelt och ansvarslöst", skriver kommunalråd Aphram Melki i en debattartikel.

  • Publicerad 16:24, 10 jun 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

2008 blev vattenområdet kring Görvälnverket ett vattenskyddsområde. Sedan 2016 blev det ett riksintresse. Detta innebar att Görvälnverket skulle få ett förstärkt skydd och att dricksvattenkvalitén skulle säkras för framtiden. Trots det ligger det idag ett förslag från Stockholms stad att bygga ett kraftvärmeverk med tillhörande kaj i Lövsta, cirka fyra kilometer från intaget av vatten.

Se bilderna: Här vill staden placera nya Lövstaverket

Ett kraftvärmeverk är en anläggning som genom förbränning av, i det här fallet, hushållsavfall kan ge såväl el som värme. Det är ett bra alternativ till fossila bränslen. Att placera en sådan anläggning i nära anslutning till vatten har också sina fördelar. Nämligen att man kan frakta betydligt mer sopor med båt än med lastbil.

Konsekvensen av bygget blir dock att det rörs om i en förgiftad sjöbotten där nivåer av tungmetaller, bland annat kvicksilver och bly, så sent som 2012 uppmättes vara några av de högsta värdena i landet, enligt SGU. Det är ytterst problematiskt eftersom det planerade bygget ligger i nära anslutning till Görvälnverket.

"Betydande miljörisker"

Görvälnverket, är ett av Stockholms tre vattenverk. Härifrån får 630 000 invånare sitt dricksvatten, däribland Järfällaborna. Norrvatten har redan uttryckt att de anser att det på grund av en giftig sjöbotten, finns risker med att vattnet kontamineras.

Därtill finns det betydande miljörisker som Stockholms stad inte tycks ha kartlagt. Exempelvis luftutsläpp, bullernivåer, övriga risker med sjötransport och konsekvenserna av ökade lastbilstransporter i området.

Centerpartiet i Järfälla anser att det är oacceptabelt och ansvarslöst att tillåta ett kraftvärmeverk, förbränning av sopor (Enligt Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi, är det inte hushållssopor som ska användas utan träflisor som består av det sista avfallet som inte går att återvinna när allt annat är utvunnet ur till exempel bygg- och rivningsmaterial, reds anmärkning) i så nära anslutning till vårt dricksvatten, vår natur och våra boenden.

Vi anser att förorenat dricksvatten, cancerogena luftburna ämnen och bullernivåer inte är förenligt med en hälsosam kommun.

Stockholm Direkt