SD vill utreda en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo. På bild: Msciwoj Swigon (SD), trafikansvarig Region Stockholm, Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd i Norrtälje och Fredrik Lindahl (SD), ordförande SD Vallentuna. Foto: Pressbilder

DEBATT: Bygg ut Roslagsbanan till Rimbo

En förlängning av Kårstalinjen ut till Rimbo. Det vill Sverigedemokraterna utreda, skriver de i en debattartikel.

  • Publicerad 15:37, 4 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det första tåget från Stockholm till Rimbo rullande ut 1885 men under 1960-talet började man att nedlägga ett flertal spårbundna sträckor i Stockholm. För Rimbos del innebar detta att man 1966 miste persontrafiken till Hallstavik och 1969 försvann persontrafiken till Norrtälje. Det sista tåget på Roslagsbanan till Rimbo gick 1981 och persontrafiken avvecklades på sträckan mellan Rimbo-Kårsta och därmed även Rimbo station.

Idag är närheten till Arlanda, Uppsala och Stockholm väsentlig och gör Rimbo till en attraktiv plats för nya bostäder och växande verksamhet. Den framtida tillväxten kräver att Rimbo ges bättre kollektivtrafikförsörjning och utvecklas som både knutpunkt och bostadsort.

Enligt Region Stockholms trafikförvaltning och dess tjänsteutlåtande ”Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län" är Roslagsbanan en central del av kollektivtrafiksystemet i den nordöstra delen av Stockholms län.

Idag är den en förutsättning för många människor att kunna ta sig till arbete, vård, skola och fritidsaktiviteter. Den planerade utbyggnaden av Roslagsbanan, som inte omfattar sträckan Kårsta – Rimbo, är dimensionerad för en kapacitetsökning som klarar trafikförsörjningen av Nordostkommunernas vision om 100 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen till år 2030. Vidare framgår det att resandet på Roslagsbanan mot Stockholms Östra i morgonrusningen beräknas öka från 10 300 till ca 18 600 resenärer år 2030, vilket innebär en ökning på cirka 80 procent från år 2009.

"Mer attraktiv än busslinjen"

En förlängning av Roslagsbana från Kårsta till Rimbo, en sträcka på 14 kilometer, bedöms enligt ”Åtgärdsvals- och idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i Stockholms län" kunna vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra trafikslag. I dag finns även delar av den gamla banvallen kvar som kan återanvändas vilket skulle innebära ekonomiska fördelar. Med de redan införlivade hastighetshöjande åtgärder och nya fordon på Roslagbanan, bedöms körtiden mellan Stockholms östra till Rimbo till 52 minuter.

Analysen visar att en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo har potential att bli mer attraktiv än busstrafiken i riktning mot centrala Stockholm och kan således innebära att det är trafikekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt att ersätta den nuvarande busstrafiken med tågtrafik.

Därför anser vi sverigedemokrater att det är dags för Region Stockholm att utreda en återutbyggnad av Roslagsbanan från Kårsta till Rimbo så att dess invånare och framtida Rimbobors kollektivtrafik tillgodoses.

Roslagsbanan till T-Centralen tidigareläggs