Jonas Naddebo (C). Foto: Sacharias Källdén

DEBATT. C: Biblioteken prioriterar barn och unga

"2018 insåg vi snabbt att vi hade ärvt kostnadsstegringar och akuta reformbehov inte minst inom biblioteken som det tidigare rödgrönrosa styret inte sett eller vågat ta politiskt ansvar för", skriver Jonas Naddebo (C), kultur- och stadsmiljöborgarråd.

  • Publicerad 14:28, 13 feb 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en replik på: S: Attacken mot barns läsande måste stoppas

Jag delar åsikten om att biblioteken utgör ett viktigt verktyg för barnens läslust, inspiration och kunskapsbildning. Just därför värnar vi biblioteken i Stockholm. Under 2019 har vi genomfört en omställning av stadens biblioteksorganisation för att förbättra styr- och arbetsformerna. Vi har tagit ansvar för att skapa långsiktiga och robusta verksamheter där barn och unga är prioriterade.

I tider när många kommuner tvingats stänga bibliotek har vi i Stockholm förebyggt kommande ekonomiska utmaningar och därmed säkrat bibliotekens framtid. Varken kulturbudgeten eller skolpengen för 2020 har sänkts, tvärtom går 651 miljoner mer ut till skolorna i år jämfört med förra året. Dessutom är den totala skolbudgeten på 25,4 miljarder den största någonsin.

2018 insåg vi snabbt att vi hade ärvt kostnadsstegringar och akuta reformbehov inte minst inom biblioteken som det tidigare rödgrönrosa styret inte sett eller vågat ta politiskt ansvar för. Nu gör vi det. Nu har vi större geografiska enheter och kortade beslutsvägar som är till gagn för stadens 40 bibliotek.

Socialdemokraterna har förstås intresse av att måla upp en nattsvart bild av läget. Tyvärr skarvas det alltför mycket med sanningen. Att bibliotek i Stockholm stängdes vid 90 tillfällen under höstlovet stämmer helt enkelt inte. Varken bokkollo- eller bokklubbsverksamheten har avvecklats. Under sommaren 2020 kommer bokkollo bland annat hållas på Stadsbiblioteket, som även har flera läsecirklar för barn och unga. Enskede planerar ett bok- och dramakollo som riktar sig till både nyanlända och andra barn. I Husby pågår lördagsklubben som vanligt. Listan kan göras lång.

Bibblan berättar är ett av många medel för att nå målet om läsinspiration för barn. På vissa bibliotek har verksamheten fungerat väl och de kan då välja att fortsätta att arbeta med detta, på andra bibliotek har man endast nått en liten del av fjärdeklassarna och kan då istället välja andra sätt att jobba. Jag har fullt förtroende för att varje lokalt bibliotek kan bestämma hur barnen bäst nås.

Vi ser att läsning tar mer plats på förskolorna än tidigare, utbudet i förskolebiblioteken är bra, det finns böcker på allt fler språk och föräldrarna är mer involverade i barnens läsning. Utlåningen av böcker på biblioteken har stigit från 2018 till 2019 där barnböckerna står för den största ökningen. Det mesta går alltså åt rätt håll.

Att se över bibliotekens utbud av aktiviteter och utvärdera effekter är ett självklart sätt att utveckla verksamheten. Även biblioteken måste kunna omformas så smart som möjligt. Jag ska göra allt jag kan för att stadens bibliotek ska fortsätta utvecklas. Den stärkning av kostnadskontrollen inom biblioteken som vi genomfört under 2019 innebär en bättre grund att stå på och ett ansvarstagande för skattebetalarnas pengar. Jag vänder mig starkt emot vänsterns iver att måla upp nattsvarta framtidsscenarion med osanna påståenden, i synnerhet i tider när vi har krafter som på allvar hotar yttrandefrihet och kulturens frihet.