VAR SKA ALLA UNGA BO? Det är betydligt lättare att få tag på ett helt dockhus än en liten enkel lägenhet för den som är ung i Stockholm. Foto: Karin Nilsson

DEBATT. Centerpartiet: "Slopa kravet på en hög kontantinsats för unga"

Centerpartiet vill se en rad förändringar för att få fart på byggandet och minska bostadsbristen. Tre företrädare för Stockholmscentern skriver här om några prioriterade förslag från partiet.

  • Publicerad 05:40, 24 sep 2015

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Karin Ernlund (C).

Gustav Hemming (C).

Johan Hedin (C).

"Sverige behöver en närodlad bostadspolitik som ser till de behov och förutsättningar som finns i olika delar av landet. I Stockholm vill vi bygga högt och tätt – och i hela landet behövs regelförenklingar. Allt för att bygga mer, billigare och snabbare än idag. På Centerpartiets partistämma i slutet av september kommer vi behandla en rad förslag för ökat bostadsbyggandet i hela landet och för att skapa en sundare bostadsmarknad. Här är ett axplock av förslagen.

1. Handläggningstiderna behövs kortas. Det är inte acceptabelt med processer som sträcker sig över flera år innan man kan sätta spaden i jorden. Vi föreslår att en maximal handläggningstid för överklagande till länsstyrelse och domstol införs för att skynda på byggandet av bostäder.

2. Strandskyddsreglerna är i många delar av landet ett hinder för byggandet. För oss på kommunal nivå begränsas möjligheterna att skapa attraktiva boenden på grund av ett stelbent strandskydd. Att värna viktiga strandmiljöer, allemansrätten och människors tillgång till naturen är för oss en självklarhet, men det måste också finnas en avvägning mellan bevarande och utveckling. Därför vill vi se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger oss kommuner större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas.

3. Vi vill se fler hyresrätter och en mer marknadsbaserad hyressättning för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Allt för att minska stelbentheten på bostadsmarknaden och gör att de bostäder som finns används mer effektivt.

4. Vi vill ta bort kravet på att ha en hög kontantinsats för unga, givet att amorteringsgraden på bolånet ökar i motsvarande takt. Trösklarna för att ta sig in på bostadsmarknaden blir allt högre och hyresrätterna är för få. De kraftigt stigande bostadspriserna gör att det näst intill är omöjligt att köpa sin första bostad utan hjälp med finansiering. Ofta är det den höga kontantinsatsen som utgör ett hinder.

Centerpartiet i Stockholm ser med spänning fram emot att få vara med och forma partiets framtida politik vid partistämman i Falun, inte minst på bostadsområdet."

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.