Martin Hansson (MP), intern gruppledare för fullmäktiegruppen och gruppledare i fastighetsnämnden, Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd Foto: Stockholms stad

DEBATT: "Därför är vi för ombildningar i Stockholm"

Att tillåta begränsade ombildningar i ytterstadsområden där allmännyttan har en dominerande ställning står inte i konflikt med att fortsätta verka för en ansvarsfull ekonomisk politik, skriver bland annat Miljöpartiet i Stockholm som svar på Hyresgästföreningens öppna brev.

  • Publicerad 10:20, 3 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En blandad stad med olika boendeformer i alla delar av staden är viktigt för att långsiktigt motverka ekonomisk segregation. Den grönblå majoriteten har som mål att bygga 5 000 hyresrätter per år, ett ambitiöst mål som prognoserna för i år visar kommer att kunna hållas. Vi bygger för första gången på ett decennium fler hyresrätter än bostadsrätter. Även i mer välbärgade områden hålls en hög nybyggnadstakt av hyresrätter. Bland annat pågår för närvarande planer i Bromma för byggande av 460 hyresrätter.

DEBATT: "Hur kan ombildningar minska skulderna?"

Den kritik som kommer i frågan om ombildningar verkar syfta till att underblåsa oro och påminna människor om de mer omfattande ombildningar som skedde 2006-2010. Men de nya kriterier som majoriteten gemensamt satt upp omöjliggör den typen av ombildningar. Ombildningar ska enbart ske på de boendes eget initiativ, till marknadsmässiga priser och enbart i stadsdelar där allmännyttan är i dominerande ställning. Stockholms stad utgörs av 132 mindre stadsdelar och enbart 11 av dessa stadsdelar uppfyller bägge dessa villkor:

1. Mer än 60 procent av det totala bostadsbeståndet utgörs av hyresrätter.

2. Mer än 50 procent av hyresrätterna utgörs av allmännyttan.

"Helt andra premisser för ombildning denna gång"

Det finns alltså en tydlig gräns på hur många lägenheter som staden kommer tillåta för ombildning. Med dessa krav ligger maxgränsen på cirka 5 000 lägenheter totalt i staden om alla som får möjligheten också vill ombilda. Därför är de ombildningar som nu kommer att möjliggöras något som sker på helt andra premisser än de mer omfattande ombildningar som skedde 2006-2010.

Frågan om skuldsättning är viktig, och stora steg för att begränsa riskerna med skuldsättningen har tagits med Per Bolund som ansvarig minister under förra mandatperioden då amorteringskravet infördes. Därmed har även risken att människor skuldsätter sig mer än vad de har möjlighet att betala när de köper en bostad minskat. Att tillåta begränsade ombildningar i ytterstadsområden där allmännyttan har en dominerande ställning står inte i konflikt med att fortsätta verka för en ansvarsfull ekonomisk politik. Amorteringskraven innebär bland annat att enskilda hushåll får en större buffert när de betalar av lånen i snabbare takt, vilket minskar den ekonomiska riskerna.

Hyresgästföreningen använder siffror kring vad MPs väljare skulle tycka från den opinionsundersökning Hyresgästföreningen själva beställt. Miljöpartiets politik utgår från vad våra medlemmar bestämt i demokratisk ordning, inte utifrån opinionsundersökningar. Angående ombildningar ligger den grönblåa majoritetens politik nära vad Miljöpartiet gått till val på, exempelvis slog vi fast i vårt bostadspolitiska programmet ”Stad 2020” som antogs av medlemmarna på årsmötet 2017 att vi är positiva till försiktiga ombildningar i stadsdelar där allmännyttan dominerar.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd

Martin Hansson (MP), intern gruppledare för fullmäktiegruppen och gruppledare i fastighetsnämnden