Johanna Hornberger (M), gruppledare kommunfullmäktige i Danderyd om varför ett större tillskott till välfärden behövs. Foto: Roland Magnusson

DEBATT: Därför behöver Danderyd mer pengar till välfärd

Våra gemensamma skattepengar ska gå till skola och sjukvård – inte friår. Det menar Moderaterna som har samlat oppositionen och presenterat ett räddningspaket för välfärden – 7,5 miljarder.

  • Publicerad 15:31, 24 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har varnat för att 2019 var ett tufft år, och att ett 90-tal kommuner och sju regioner riskerade att gå med underskott. Många kommuner och regioner har tvingats till nedskärningar, uppsägningar och skattehöjningar. Danderyd betalar dessutom över 600 miljoner kronor till andra kommuner och regioner, det motsvarar mer än en tredjedel av Danderyds kommuns kostnader för skola och omsorg.


Stefan Löfven lovade lägst arbetslöshet i EU år 2020. Istället fick vi lägst tillväxt i hela EU. Det får konsekvenser. Att Sveriges kommuner nu pressas av minskade skatteintäkter och ökade kostnader är en direkt följd av regeringens misslyckade jobbpolitik. Samtidigt har regeringen med stöd av Centerpartiet och Liberalerna prioriterat friår så att folk ska kunna vara lediga istället för att skjuta till tillräckliga medel till landets kommuner. Moderaterna har därför under hösten påtalat vikten av att en extra budget kommer till stånd för att säkra välfärdens finansiering.

Experten om välfärdsmiljarderna: "Ingen långsiktig lösning"


Januaripartierna har nu meddelat att de i april tänker ändra i den egna budgeten som gällt i bara tre veckor. Finansministern har alltså gravt underkänt sin egen budget och till sist gett oss rätt om att välfärden är underfinansierad – bra. Men behovet av pengar till välfärden här och nu kvarstår. Därför har Moderaterna gått vidare och förhandlat om en extrabudget inom oppositionen. Detta har resulterat i mer resurser för att säkra skola, vård och omsorg.
Totalt innebär det att välfärden kan förstärkas med sammanlagt 7,5 miljarder kronor i Sverige under 2020. De generella statsbidragen till Danderyd ökar med 17 miljoner kronor.

Välbehövligt tillskott till vår kommuns ansträngda ekonomi givet de riskfaktorer som kommer påverka ekonomin åren framöver. Såsom att våra äldre som vi ska ta hand om blir fler, att skatteintäkternas utveckling kan vika kraftigare än befarat i den lågkonjunktur som står för dörren och ökade pålagor från regeringen. För Stockholms regionen innebär Moderaternas räddningspaket att 750 sjuksköterskor kan anställas.


Den ändringsbudget vi föreslår är fullt finansierad för att inte försvaga offentliga finanser. Moderaterna tar ansvar. Vi ser nu till att friåret inte blir av – och att Centerpartiets ingångsavdrag – som bedöms ha begränsad jobbeffekt ställs in. Pengarna behövs i välfärden istället.


När regeringen inte klarar av de mest grundläggande uppgifterna samlar Moderaterna oppositionen och rättar till misstagen. Skattebetalarna i Danderyd ska få den välfärd de betalat skatt för att få.
 

Stockholm Direkt