Så här såg det ut på Hornsgatan i morse. Äntligen, enligt Daniel Helldén (MP). Foto: Hampus Jarnlo/Claudio Britos

DEBATT. Därför får Hornsgatan Sveriges första miljözon för lätt trafik

Idag införs Sveriges första miljözon för lätt trafik på Hornsgatan. Detta är historiskt – och ett beslut som gynnar framförallt barn, sjuka och äldre. Grupper som är särskilt drabbade av dålig luft och höga utsläpp av kvävedioxider, skriver Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

  • Publicerad 14:33, 15 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Forskningen är tydlig. Barnen är de stora förlorarna på dålig luftkvalitet. I den så kallade BAMSE-studien av 4000 barn i Stockholm visades en negativ påverkan på lungorna hos 8- och 16-åringar, som under sitt första levnadsår bodde i mer förorenade områden, det vill säga även vid de jämförelsevis låga föroreningshalter som finns i Stockholm. Vi vet även från svensk forskning att det finns ett tydligt samband mellan luftföroreningar och antalet akutbesök för astma hos barn. Kvävedioxider är dessutom cancerframkallande.

Vi vet att det är vägtrafiken som står för de högsta utsläppen av kvävedioxider. För den tunga trafiken finns redan en miljözon, miljözon klass 1, som gäller i Stockholm sedan 1990-talet. Nu är det dags att samma regler gäller för personbilarna.

Den nya miljözonen införs just på Hornsgatan – den gata i Stockholm som har de högsta utsläppen av kvävedioxider. 2019 hade vi nästan tusen överträdelser av det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet vid Hornsgatan. Det är inte okej tycker jag. Stockholm måste ha som ambition att nå miljökvalitetsmålet frisk luft i hela staden.

Måste det vara just biltrafiken som är boven i kvävedioxiddramat? Naturvårdsverket har varit tydliga: I en alldeles färsk rapport så konstaterar Naturvårdsverket att det är ”vägtrafiken som står för den högsta andelen utsläpp för samtliga föroreningar”. I samma rapport skriver Naturvårdsverket att ökade utsläpp från dieselbilar beror på att antalet dieselbilar, som generellt sett har betydligt högre utsläpp av kväveoxider än bensinbilar, har ökat kraftigt.

Ibland får jag frågan vad du som kör en gammal dieselbil eller bensinbil nu ska göra. Jag hoppas att fler väljer kollektivtrafiken, går eller cyklar. För den som verkligen måste ta bilen till staden finns andra körvägar. De som köper ny bil bör köpa en elbil, vilket både är bra för klimatet och för luftkvaliteten.

Genom en miljözon på Hornsgatan så tar vi ett viktigt steg för att få en frisk luft för alla barn, sjuka och gamla. Erfarenheterna av dubbdäcksförbudet visar att överflyttningseffekterna till andra gator är mycket små, framförallt anpassar sig stockholmarna till den nya regleringen och väljer mer miljövänliga alternativ, som är bra både för folkhälsan och luftkvaliteten. Barnens rätt till frisk luft är nämligen viktigare än bilförares rätt att köra på precis varje gata i staden. Det vet jag att många stockholmare också håller med mig om.