Mikael Valier, gruppledare i trafiknämnden för Kristdemokraterna, Peter Backlund, gruppledare i trafiknämnden för Liberalerna, Ulla Hamilton, gruppledare i trafiknämnden för Moderaterna, Daniel Helldén, trafikborgarråd och gruppledare för Miljöpartiet, Johan Fälldin, gruppledare i trafiknämnden för Centerpartiet Foto: Stockholms Stad

DEBATT: "Därför sänker vi nu p-avgifterna för MC och personer med funktionshinder"

I grunden är det positivt med parkeringsavgifter – men med de justeringar som nu kommer att göras så blir avgifterna bättre motiverade och rimligare för både MC-förare och för många personer med funktionsnedsättning, skriver grönblåa gruppledarna i trafknämnden.

  • Publicerad 11:10, 12 feb 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Genom parkeringsavgifter ökas omsättningen på parkeringsplatser, vilket gör det enklare för de som behöver en parkeringsplats att få det. Men avgifterna måste också stå i proportion till den påverkan ett fordon har på framkomligheten i staden. Därför kommer vi nu, gemensamt från den grönblåa majoriteten i staden, på nästa trafiknämnd att besluta om sänka parkeringsavgifter för MC. Vi kommer också att halvera avgifterna för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Nu kommer parkeringsavgiften för motorcykel reduceras så att avgiften står i proportion till hur mycket yta som dessa fordon tar upp, jämfört med personbilar. MC är mer yteffektivt än bilar, vilket motiverar en lägre avgift.

Genom trafiknämndens beslut, som sedan kommer slutgiltigt fastställas i kommunfullmäktige, blir nu avgiften exempelvis 6,50 kr i timmen mitt på dagen istället för 10 kr för MC och Moped klass 1 inom taxeområde 2 (stora delar av City). För de delar av närförort som har parkeringsavgifter för gatuparkering 07.00-19.00 så halveras avgiften, från 5 kronor i timmen till 2,50 kr i timmen.

Avgiftsnivån för MC kommer nu som regel att motsvara en fjärdedel av avgiften för bilar. Detta då Trafikkontoret gör bedömningen att cirka fyra MC ryms på samma yta som en vanlig personbil. Detta innebär en väsentlig sänkning jämfört med den nivå som gällt under 2018.

"P-tillstånden för rörelsehindrade halveras"

Därtill så kommer nu parkeringsavgiften för personer med giltigt parkeringstillstånd för rörelsehindrade att halveras. Införandet av parkeringsavgifter för de med p-tillstånd för rörelsehindrade har fått till effekt att staden kunnat motverka fusk med sådana tillstånd, det har hjälpt de som har reella behov av p-tillstånd för rörelsehindrade. Men denna avgift bör hållas låg, inte minst då detta är en grupp som ibland kan vara utestängda från att använda kollektivtrafik. Därför halveras den nu från 500 kronor per år till 250 kronor per år.

Vi vill gemensamt från den grönblåa majoriteten också se fler parkeringsplatser för korttidsparkering. Vi har bland annat lagt ett uppdrag i årets budget, den första grönblåa budgeten för Stockholm, om att se över möjligheten till korttidsparkering vid stadens lokala centra i ytterstaden.

Parkeringsplanens syftar till att möjliggöra bostadsbostadsbyggande genom att skapa en bättre hushållning av mark samt att ge bättre framkomlighet genom att öka omsättningen på parkeringsplatser i gatumiljö i staden. Stockholms stad kommer nu att följa upp och utvärdera effekterna av parkeringspolitiken, både för att se om målen uppfylls och för att fånga upp eventuella effekter som kan behöva åtgärdas.

I grunden är det positivt med parkeringsavgifter – men med de justeringar som nu kommer att göras så blir avgifterna bättre motiverade och rimligare för både MC-förare och för många personer med funktionsnedsättning.

Daniel Helldén, trafikborgarråd och gruppledare för Miljöpartiet

Ulla Hamilton, gruppledare i trafiknämnden för Moderaterna

Peter Backlund, gruppledare i trafiknämnden för Liberalerna

Johan Fälldin, gruppledare i trafiknämnden för Centerpartiet

Mikael Valier, gruppledare i trafiknämnden för Kristdemokraterna