Katarina Luhr (MP), Miljö- och klimatborgarråd, om att staden nu tar fram en strategi för biologisk mångfald Foto: Mostphotos/Stockholms stad

DEBATT: "De flesta kan åtminstone sätta upp en fågelholk"

Jag vill ha en stad där fisk och fågel syns i vår närmiljö och där rådjuren välkomnas till rabatterna. Vi vill påverka stadens alla olika aktörer. Vi ska ställa högre krav på bygg- och fastighetsaktörer samt på skötseln av stadens natur. Men det är bråttom, skriver Katarina Luhr (MP), Miljö- och klimatborgarråd,

  • Publicerad 11:42, 21 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nyligen släpptes en rapport över biologisk mångfald i världen av IPBES, en mellanstatlig kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den visar att upp till en miljon av världens åtta miljoner växt- och djurarter hotas av utrotning. Biologisk mångfald är viktigt för att vi människor ska ha en hög livskvalitet men faktiskt också för att livet på planeten ska kunna fortgå. Det är därför högt prioriterat, och bråttom, att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige. Och det är inte bara ”någon annan” som ska göra jobbet. Vi måste alla hjälpas åt. Vi behöver allt ifrån politiskt drivna, storskaliga förändringar både internationellt och nationellt ned till fronttrupper bestående av Stockholms enskilda invånare.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Storstäder kan, till skillnad mot vad många tror, vara en frizon för många arter. Vi har gett ekologerna i uppdrag att ta fram en strategi för den biologiska mångfalden i Stockholms stad. Vi vill veta vilka arter vi har här i staden, peka ut ett antal arter som särskilt viktiga och ta fram förslag på hur deras livsmiljöer kan stärkas och skyddas. Jag vill ha en stad där fisk och fågel syns i vår närmiljö och där rådjuren välkomnas till rabatterna. Vi vill påverka stadens alla olika aktörer. Vi ska ställa högre krav på bygg- och fastighetsaktörer samt på skötseln av stadens natur. Men det är bråttom..

Många har känt klimatångest och rannsakat sig själva för att hitta nya sätt att minska sitt miljö- och klimatavtryck. Den 22/5 är det den biologiska mångfaldens dag. Stockholms stad uppmärksammar dagen på olika håll med centrum i Skarpnäck. I firandet kan den som vill till exempel göra en räddningsinsats för ett vildbi. Staden har många invånare som kan behöva en hjälpande hand.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Mitt arbete för biologisk mångfald riktar sig till alla som bor och verkar i vår stad. Byggaktörer och fastighetsförvaltare är en viktig grupp men människors gemensamma kraft ska inte underskattas – därför riktar jag mig till stockholmarna nu när det är bråttom. Vi behöver vara många i arbetet med att värna den biologiska mångfalden, vi behöver fronttrupper med Stockholmare som gör de mest lokala hjälpåtgärderna, som att plantera rabatter för stadens bin eller spika upp en holk för Stockholms fåglar eller fladdermöss. 

Katarina Luhr (MP)

Miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad