Enligt bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) har staden säkerställt att det bolag som värderar hyresfastigheter åt kommunen inte ska delta själv i ombildningsprocessen. Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: Det är ordning och reda som gäller i ombildningsprocessen

Den aktör som hjälper staden med dessa värderingar upphandlades år 2015, under förra mandatperioden. Det handlar om Forum Fastighetsekonomi AB, som i och med detta värderingsuppdrag förbundit sig till att inte ta på sig ombildningsuppdrag kopplat till stadens erbjudande om ombildningar, skriver bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) i ett svar till Vänsterpartiet.

  • Publicerad 08:46, 20 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den grönblåa majoriteten i Stockholm har möjliggjort för småskaliga ombildningar i elva stadsdelar i ytterstaden, där allmännyttan är särskilt dominerande och där en större blandning av upplåtelseformer skulle vara som mest betydelsefullt. Jag är som ansvarigt borgarråd särskilt mån om en process där det råder ordning och reda. Därför har jag lyssnat in den kritik som riktats mot när ombildningsprocesser tidigare varit möjligt för hyresgäster i Stockholms stads bostadsbolag. Åtgärder som vidtagits är exempelvis;

✓ Utgångspunkten är att hyresgästerna ska känna sig trygga, och att den information som Stockholms stad ger är objektiv och tydlig. Det har från Stockholms stad skickats ut en broschyr med objektiv information om hur en ombildningsprocess går till, till hyresgäster i de elva stadsdelar som erbjudandet gäller. Givetvis finns informationen också på stadens hemsida.

✓ Stockholms stad har inte har något som helst samarbete med ombildningskonsulter. Som en tydlig signal till fristående konsulter har det också i kriterierna skrivits in att minst hälften av de boende ska förbinda sig till att köpa sin bostad, utöver att två tredjedelar också måste rösta ja. Staden kommer också att ha med oberoende observatörer på samtliga köpestämmor. Detta är att gå längre än vad lagen kräver.

DEBATT Varför anlitar ni ombildningskonsulter för värdering av hyresrätter, Wedin (M)?

Jag har därutöver också tydligt reagerat på uppgifter om att det spridits felaktig information till vissa hyresgäster om vilka förutsättningar som gäller för att få ombilda. Exempelvis genom att inskärpa att försäljningar av hyreslägenheter till bostadsrättsföreningar ska ske till marknadsmässiga priser.

Säkerställd process

Jag får nu anledning till ännu ett förtydligande, apropå Vänsterpartiets påstående om ansvarig aktör för värdering av de fastigheter som är aktuella för ombildning.

Den aktör som hjälper staden med dessa värderingar upphandlades år 2015, under förra mandatperioden. Det handlar om Forum Fastighetsekonomi AB, som i och med detta värderingsuppdrag förbundit sig till att inte ta på sig ombildningsuppdrag kopplat till stadens erbjudande om ombildningar.

Det är alltså säkerställt att samma företag inte ska värdera för stadens bostadsbolag, och hjälpa de som eventuellt kommer köpa fastigheter av stadens bostadsbolag. Om det skulle framkomma att de bryter mot god värderarsed så går det att säga upp det här avtalet. Men så är alltså inte fallet.

Det är tråkigt om felaktiga uppgifter skulle skapa onödig oro. Jag har därför bett Stadshus AB om att informera kring detta avtal vid nästa koncernstyrelse. Det är närmast ansvariga beslutsorgan, och där finns Vänsterpartiet representerade och kan ställa frågor.

Jag fortsätter att arbeta för en ombildningsprocess där det råder ordning och reda. Det går fram till årsskiftet att skicka in ansökningar, och utifrån våra beslutade kriterier blir det då aktuellt att fatta beslut fall till fall. I grunden handlar detta om att Stockholm blir en bättre stad av ökad mångfald. Beslutet att ombilda ligger i hyresgästernas egna händer, och skulle man vilja, kommer man kunna bo kvar i sin lägenhet som en hyresrätt. Småskaliga ombildningar kan samtidigt bidra till att öka möjligheten för människor att göra bostadskarriär utan att behöva flytta ifrån sin stadsdel.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd