Anders Ydstedt från KAK vill ha fler parkeringsplatser.

DEBATT. Det måste bli lättare att parkera bilen i Stockholm

Stockholms stad har gått för långt i sin strävan att bli cykel- och gåstad. Det skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas från Kungliga Automobil Klubbens (KAK) Expertråd.

  • Publicerad 07:00, 5 maj 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Endast drygt en av fem är intresserade av att bo i områden där man inte har möjlighet att köra och parkera inom kvarteret

"Bilen är frihetsmaskin som många stockholmare väljer att använda i sitt resande.  Trots detta väljer politiker och tjänstemän att planera som om bilismen inte har någon framtid. Detta är ingen hållbar utveckling. Om vi verkligen vill bygga en stad för alla måste planeringen utgå ifrån de faktiska behovs som finns, inte feltänkta visioner.

Det har blivit på modet att ta bort parkeringsplatser och minska parkeringsnormen vid nybyggnation, särskilt i de tre storstäderna. I Stockholm tillämpas sedan 2015 en modell med ”Gröna P-tal” som innebär att vissa nya bostadsområden kan va så låga tal som 0,3 parkeringsplatser per bostad. Budskapet är alltså tydligt; är du i en livssituation där bilen behövs är du och din familj inte välkomna i vissa nya bostäder. Detta är dock en typ av boendeplanering som inte efterfrågas av det stora flertalet människor.

Tre av fyra stockholmare anser att det är viktigt att planera för bilen vid planering av nya bostadsområden, bara en av tio anser det vara mindre viktigt eller oväsentligt.

Endast drygt en av fem är intresserade av att bo i områden där man inte har möjlighet att köra och parkera inom kvarteret. Barnfamiljer samt äldre är nästan helt ointresserade av bilfria områden. Generellt tycker invånarna att en P-plats per bostad eller lägenhet är rimligt att planera för. Detta enligt färsk Demoskopundersökning inriktad på de tre storstäderna som KAK varit med och tagit fram. Stockholm är redan Europas dyraste stad att ha boendeparkering i. Att ytterligare försämra möjligheten till parkering vore helt fel väg att gå.

Ibland hörs argumentet för att begränsa bilismen i en stad som Stockholm att bilen bara behövs på landsbygden. Staden ska reserveras för gång-, cykel och kollektivtrafik. Ett sådant synsätt utgår dock endast ifrån de människor som inte är i behov av bilen dagligen och det försvårar för stora grupper att bo i centralt i staden. Det är ett säkert sätt att skapa en mer segregerad och död stad.

KAK vill därför se att planeringen ska utgå ifrån följande principer:

* Planera för mer av allt resande och använd den tekniska utvecklingen för att skapa bättre förutsättningar för alla trafikslag.

* Utveckla möjligheterna till parkering, även i Stockholms stad. Det är rimligt att ha en parkering per bostad som norm.

* Skapa en öppen stadskärna som är lättillgänglig för såväl boende som besökare.

Frågan är vem Stockholm ska planeras för? De som inte är i behov av bil eller samtliga som vill vår fantastiska stad? KAK har en lång tradition av att värna rörligheten och vi vill naturligtvis se att människors möjligheter att resa utvecklas även i framtiden."

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.