Anna Starbrink (L) Hälso- och sjukvårdsregionråd Daniel Forslund, (L), Bitr. Regionråd med ansvar för innovation, digitalisering, eHälsa, Life Science och hälsodata. Foto: Pressbilder

DEBATT: "Digital teknik ger tryggare och enklare tillgång till vården"

Alla vill väl ha en trygg och enkel tillgång till vården. Men redan nu kan du träffa din egen husläkare utan att behöva gå till vårdcentralen – ja, framtiden är redan här med flera moderna digitala tjänster som gör vården enklare att nå, skriver liberalerna Anna Starbrink och Daniel Forslund.

  • Publicerad 10:15, 23 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Att snabbt och smidigt kunna söka vård när man är sjuk är en grundläggande trygghet, och Region Stockholm arbetar nu intensivt tillsammans med vårdgivare runt om i vårt län för att öppna fler kontaktvägar som kan underlätta för både patienter och vårdpersonal. Med Region Stockholms egen primärvårds-app ”Alltid Öppet” är våra egna vårdcentraler och ungdomsmottagningar nu tillgängliga digitalt mellan kl. 07-21 alla dagar i veckan. Ett annat lysande exempel är Capio Ringens vårdcentral på Södermalm, där man är i framkanten för den moderna vården.

De ska minska vårdköerna – med mobilen

Sedan januari har Ringens vårdcentral infört ett digifysiskt arbetssätt. Det innebär att man som patient kan påbörja sitt fysiska möte med en digital kontakt vid chatt, istället för att behöva sitta många långa timmar i väntrummet eller behöva spendera onödig tid i en telefonkö. Vårdpersonal vägleder istället patienterna i chatten för att få rätt hjälp. På så vis kan vårdpersonalen prioritera de som har störst behov och patienter slipper i många fall vänta i telefonkö och i väntrum.

Hur svårt ska det vara att få en akuttid?

Vårdkontinuiteten ökar och samtidigt som vårdcentralens läkare upplever både en förbättrad arbetsmiljö samtidigt som de kan träffa uppemot 30 procent fler patienter än tidigare! Mer bra saker händer på Södermalm. Den nya närakuten för barn och vuxna vid Rosenlund tar hand om många patienter som hade behövt vänta länge på t ex SöS akutmottagning, som fokuserar på de svårast sjuka och skadade. Och nu i september tas första spadtaget för Ersta sjukhus utbyggnad. Det är positivt att såväl regionen själv som Capio och idéburna Ersta diakoni satsar på vården på Söder.

Träffa barnmorskan snabbare – i mobilen

Primärvårdens roll kommer öka när vi vill ge en ökande och åldrande befolkning snabb och trygg kontakt med vården, nära, utanför storsjukhusen. Digitala lösningar fungerar inte för alla – men det digifysiska arbetssättet ger mer tid till fysiska besök för de som mest behöver det när enklare ärenden och återbesök istället kan göras digitalt. Som politiker bär vi ett ansvar att se till att alla patienter får rätt vård i rätt tid. Vi måste också säkerställa att vården ges på rätt plats – såväl fysiskt som digitalt. Därför vill vi lyfta goda exempel som Ringens vårdcentral och inspirera fler vårdgivare att utveckla lösningarna för framtidens vård.

Anna Starbrink (L) Hälso- och sjukvårdsregionråd

Daniel Forslund, (L), Bitr. Regionråd med ansvar för innovation, digitalisering, eHälsa, Life Science och hälsodata.