Karin Ernlund (C) vill att staden satsar ännu mer på att långsiktigt få fler att cykla istället för att köra bil. Foto: Direktpress / Centerpartiet

DEBATT. Ernlund (C): "Stockholm har ett problem med att för få personer cyklar"

Om Stockholm ska bli en cykelstad på riktigt krävs fler åtgärder, skriver Centerpartiets Karin Ernlund.

  • Publicerad 14:07, 15 maj 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Enligt en undersökning som StockholmDirekt skrev om (4/5) är det bara en av tjugo stockholmare som väljer att använda cykeln som färdmedel. Resultatet är alldeles för dåligt.

Det är inte en slump att Köpenhamn blivit Nordens cykelhuvudstad, där 33% väljer att ta cykeln istället för bilen. Det är snarare ett resultat av mångåriga satsningar på robust men enkel cykelinfrastruktur som nu tjänar Köpenhamn väl. Medan Köpenhamns politiker har gjort det till en medveten strategi att driva cyklismen framför sig, släpar Stockholm efter. Den viktigaste insikten är att det inte finns en stor satsning som kommer att få alla att cykla, utan att man på lång sikt måste investera i infrastruktur för cykeln.

Det är trångt på gatorna i Stockholm och cykel måste få ta plats. I vissa fall handlar det om enkla lösningar så som tydligare skyltning och märkning i gatan. I andra fall handlar det om miljoninvesteringar i nya cykelbanor och säkra cykelgarage.

Dessutom måste staten visa ett tydligare ansvar. Viktiga cykelprojekt saknar antingen finansieringar eller läggs på hyllan, så som snabbcykelvägen mellan Frescati och Mörby. Viljan att jämställa cykeln med andra trafikslag verkar inte finnas hos Trafikverket eller regeringen. På den lokala nivån, där cykelsatsningarna ska genomföras saknas ofta goda kunskaper, vilket vi tyvärr sett leder till en trafikmiljö som inte är säker.

Det är många cyklister, liksom jag själv, som känner en otydlighet inför på vilka premisser man cyklar. Ena stunden cyklar man sida vid sida med långtradare, nästa på väl utformade cykelbanor och strax efter det hamnar man på en trottoar tillsammans med fotgängarna eftersom cykelbanan tog slut.

Vi i Centerpartiet i Stockholm kräver att du som cyklist ska känna sig säker och ha en självklar plats i trafiken. När riktiga breda och säkra cykelbanor saknas ska övrig trafik anpassa sig genom bland annat sänkta hastigheter.

Stockholm har ett tydligt problem med att för få personer cyklar. Ska man kunna ställa bilen och ta cykeln krävs det att de bästa möjliga förutsättningarna finns för att göra det.

Om vi vill att stockholmarna enklare ska kunna ta cykeln krävs det långsiktiga satsningar, tydlighet i trafiken och bra infrastruktur som gör det möjligt."
 

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.