Lugna Gatan behövs mer än någonsin, menar Johan Oljeqvist, VD för Fryshuset. Foto: StockholmDirekt

Debatt. Ett svek av SL att dumpa Lugna Gatan

"Många av Lugna Gatans värdar har relationer med människor som lever ett destruktivt liv av olika slag. Vi ber inte värdarna att klippa alla dessa eventuella kontakter", skriver Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset.

  • Publicerad 12:12, 26 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

”Det är genom att ungdomar utbildas, blir sedda, hörda och bekräftade som vi kan komma till bukt med problemen. Allt annat är bara reaktivt istället för proaktivt”, är ett citat från artikeln i måndags där fjorton polischefer varnar för att repressiva åtgärder inte är lösningen på gängproblemen. I tisdags sa SL upp avtalet med Lugna Gatan gällande ungdomsvärdar i Stockholms tunnelbana. Den enda proaktiva trygghetsinsatsen i Stockholms tunnelbana.

SL avbryter samarbetet med Lugna gatan

Att Lugna Gatan som enda relationsskapande och förebyggande verksamhet, ersätts med traditionella bevakningsbolag är ett steg bort från att arbeta för ett inkluderande samhälle och från proaktiva insatser. 20 års relationskapital med unga i hela Stockholm, kan inte ersättas över en natt. Lugna Gatan är inte bara en viktig verksamhet för unga. Det är det komplement som behövs i dagens hårdnande samhällsklimat. Vi vet att det ibland går fel i Lugna Gatans svåra arbete, men viljan att göra rätt måste vara större än rädslan att göra fel.

Hårdnande klimat

Vi ser att samhällsklimatet blir mindre förlåtande, mer dömande och stänger allt fler dörrar till människor som vill göra en positiv livsförändring och bryta gamla mönster. Vi ser också ett hårdnande klimat på gator och torg där många unga rör sig. För tio år sedan handlade det om att avstyra slagsmål och plocka av människor knivar. Idag handlar det om öppen drogförsäljning, skjutvapen och skottsäkra västar. Lugna Gatans ungdomsvärdar har arbetat med att skapa positiva relationer och hopp hos unga i dessa miljöer, där andra aktörer ofta inte har kunnat arbeta.

Lugna Gatans arbete är tufft. Deras uppdrag är att nå unga, även de som inte litar på samhället, som rör sig i kriminella miljöer och har ett högt våldskapital. Detta innebär givetvis en risk. Den har Lugna Gatan alltid varit villiga att ta eftersom de vet att det är värt det. Det behövs fler som jobbar med unga genom tillitsfulla relationer, inte färre.

Lugna Gatan ska och kan inte jämföras med bevakningsbolag eller ordningsvakter. Värdarna har alltid haft som syfte att genom sin unika kompetens och proaktiva insatser, komplettera ordinarie i huvudsak reaktiva trygghetsinsatser.

"Få som begår brott"

I sina uttalanden i media hänvisar SL till att ungdomsvärdar ”inte tagit avstånd från kriminella vänner samt uppvisar kriminella värderingar”, som en av de avgörande anledningarna till att avtalet hävs.

Att kriminella inte ska arbeta inom Lugna Gatan är en självklarhet. Men att människor som tidigare har levt ett destruktivt liv eller vuxit upp i olika typer av utanförskap inte ska kunna erbjudas arbete går emot allt vi arbetar för och tror på. Självklart är det ett misslyckande varje gång någon av våra anställda begår brott, men dessa personer är ytterst få i relation till hur många som jobbar på Lugna Gatan.

Många av Lugna Gatans värdar har relationer med människor som lever ett destruktivt liv av olika slag. De har vuxit upp i samma område, gått på samma skola, haft gemensamma kompisar etc. Vi ber inte värdarna att klippa alla dessa eventuella kontakter. Vi ser det istället som en av Lugna Gatans främsta framgångsfaktorer.

Värdarna har genom sina erfarenheter en unik kompetens som ger dem ett utrymme att påverka de unga som de möter.

SL har inte förstått betydelsen

Vi är övertygade om, och väldigt oroliga för, att situationen nu kommer att bli värre för många unga som rör sig i tunnelbanan. Vi tror inte att SL, som nu avbrutit det här avtalet, har förstått betydelsen av att unga möter förebilder som har förändrat sina liv. Vi tror att när unga möts av människor de kan relatera till, som är nyfikna, intresserade och stöttande, skapas tillit och en tro på framtiden.

Lugna gatan i chock över SL:s besked

Att ta bort Lugna Gatan från tunnelbanan är ett svek mot utsatta unga som behöver en chans till förändring och framtidstro.

Vi har full förståelse för den stress som finns från myndighetshåll gällande det eskalerande och dödliga våldet. Men i det här läget är det ännu viktigare att inte fördöma och stänga dörren. Vi behöver fler proaktiva insatser som möter de unga där de befinner sig och erbjuda alternativ för att skapa möjligheter till positiva förändringar och att komma in i samhället.