Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) Foto: StockholmDirekt

DEBATT: "Förebyggande arbete viktigt för att minska antalet brottsoffer och brottslingar"

Fler poliser och straffskärpningar är givetvis nödvändigt för att stoppa skjutningar och sätta mördare i fängelse. Men Sverigedemokraterna uppvisar en naivitet när de tror att endast fler poliser kan lösa gängkriminaliteten. Det är antagligen därför de inte har några egna förslag på förebyggande åtgärder, skriver Jan Jönsson (L), socialborgarråd i en replik.

  • Publicerad 14:08, 30 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

86-98 procent av all misshandel, hot, rån och sexualbrott begås av män, enligt Brottsförebyggande rådet. Vi vet att kriminellt beteende bland pojkar och unga män präglas av destruktiva mansideal där kvinnor nedvärderas och förnedras.

Därför har jag lyft kopplingen mellan destruktiva könsnormer, våld och kriminalitet, i den strategi jag nyligen presenterat för att minska risken för att barn och unga hamnar i kriminalitet. Sverigedemokraterna väljer i sin debattartikel (26/9) att förvanska, vad den här strategin faktiskt handlar om.

Låt mig vara tydlig: Det är polisens, säkerhetspolisens, åklagares och domstolars ansvar att skydda samhället från grovt kriminella och terrorister. Polisen är en myndighet under regeringen och alltså inget vi på kommunal nivå styr över. Detta vet självklart Sverigedemokraterna om.

Den nya strategin handlar om det förebyggande arbete vi som kommun kan göra, för att minska antalet framtida brottsoffer och brottslingar.

Bland de skarpa förslagen finns att polisen oftare ska utreda brott som begås av barn under 15 år och inte är straffmyndiga. Syftet är att tidigare sätta in rätt insats och upptäcka äldre brottslingar som utnyttjar barn för kriminella tjänster.

Socialtjänsten ges möjlighet att besluta om successivt allt mer ingripande åtgärder om barnets brottslighet förvärras, även om den unge säger nej till stödinsatser.

Barn som tvångsomhändertas på grund av allvarlig brottslighet ska alltid flyttas från sin hemmiljö för att komma ifrån den destruktiva omgivningen.

En av de viktigaste insatserna är hembesöksprogram till småbarnsfamiljer. Hembesök av BVC-sköterska och familjebehandlare hos föräldrar med småbarn förebygger kriminalitet senare i livet.

Fler poliser och straffskärpningar är givetvis nödvändigt för att stoppa skjutningar och sätta mördare i fängelse. Men Sverigedemokraterna uppvisar en naivitet när de tror att endast fler poliser kan lösa gängkriminaliteten. Det är antagligen därför de inte har några egna förslag på förebyggande åtgärder.

Vi behöver skydda barn från att hamna i de kriminella nätverkens klor. Att jobba med killars värderingar, sexistiska attityder och syn på våld är ett sätt.

Jan Jönsson (L)

Socialborgarråd