Debattören. Erika Ullberg (S). Foto: Socialdemokraterna

DEBATT: "Förstatligande av vården vore ett missgrepp"

Ett förstatligande skulle försvaga den demokratiska legitimiteten och lokala förankringen för en av välfärdens viktigaste delar.

  • Publicerad 16:45, 4 okt 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det här är en replik på debattartikeln "Landstingen behöver läggas ner" av Ella Bohlin (KD), publicerad den 3 oktober 2018.

***

"Ella Bohlin (KD) har rätt i att den nationella samverkan mellan de regionala cancercentrumen, bland annat vad gäller standardiserade vårdförlopp, har varit en framgång. Också i allmän bemärkelse har staten en viktig jämlikhetsfrämjande roll i vården genom sitt ansvar för lagstiftning, regelverk, normgivning och tillsyn. Men av dessa omständigheter följer inte slutsatsen att all vård bör förstatligas och landstingen läggas ned.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Mycket talar tvärtom för att ett sådant grepp skulle medföra andra och förmodligen svårare problem. Redan själva omställningen skulle sluka enorma resurser och mycket energi från den redan hårt ansatta vårdpersonalen. Till detta kommer att ett förstatligande skulle försvaga den demokratiska legitimiteten och lokala förankringen för en av välfärdens viktigaste delar.

Uppslitande reformer fel väg

Inte heller jämförelser med länder som faktiskt förstatligat sin vård ger någon större aptit att följa deras exempel. I forskningsöversikten ”Svensk sjukvård i internationell jämförelse” som Sveriges Kommuner och Landsting publicerade i somras landar Sverige på första plats i fråga om kvalitet, andra plats i fråga om effektivitet och fjärde plats i fråga om väntetider – i samtliga fall före både Norge och Storbritannien som har statlig sjukvård. Härtill kan konstateras att Sverige ligger före Norge även i fråga om just jämlikhet enligt en av de studier som refereras i översikten.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Detta betyder naturligtvis inte att svensk sjukvård saknar utmaningar. Patientnöjdheten är sämre än i jämförbara länder, liksom samordningen och kontinuiteten. Men detta löser man snarare genom att undvika den splittring av vården som präglat Ella Bohlins och alliansens tid vid makten i Stockholms läns landsting. Ett nyligen uppmärksammat skräckexempel är den patient vars lungcancer inte upptäcktes på över trettio vårdbesök i Stockholm. Ett annat är de cancerköer vid Karolinska sjukhuset som ledde till undvikbara dödsfall för omkring ett år sedan, och som var en följd av bristande styrning och kompetensförsörjning i kölvattnet av Nya Karolinska. Kostsamma och uppslitande totalreformer av vårdsystemet är inte rätt sätt att råda bot på sådant."