"Lägg inte ner våra fritidsgårdar och parklekar i Farsta" skriver Marre Mayr (V), vice ordförande, Farsta Stadsdelsnämnd och Kjell Backman (S), gruppledare, Farsta Stadsdelsnämnd Foto: Eva Tonström/Stockholms stad

DEBATT: Frågan om hotade parklekarna som majoriteten vägrar svara på

Nu undrar vi om ni har tagit ert moraliska och politiska ansvar och begärt budgetjustering för 2019 och säkerställer att de ekonomiska ramarna för 2020 är tillräckliga efter behoven, så att fritidsgårdar och parklekar verkligen prioriteras som ni säger att ni ska göra?, skriver representanter för S och V i Farsta stadsdelsnämnd.

  • Publicerad 10:52, 27 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vid sammanträdet i Farsta Stadsdelsnämnd 19 november ställde vi i den röda oppositionen bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet den aktuella frågan om bevarandet av parklekar och fritidsgårdar till den styrande majoriteten bestående av Moderater, Liberaler, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokrater.

Två parklekar och en fritidsgård i Farsta kan läggas ner

Frågan hade vi skickat in i förväg och den var utskickad till samtliga politiker i nämnden. Den fanns också utskriven för allmänheten att tillgå tillsammans med våra övriga texter, i hallen intill nämndens sammanträde. Den ställdes under punkten 24 ”Nämndens frågor”.

Majoriteten valde att inte besvara frågan vid sittande sammanträde. Dessutom vägrade den moderate ordförande att ha med frågan i det justerade protokollet, trots att frågan ställdes under sammanträdet. Så istället hoppas vi genom detta sätt att vi och medborgarna i Farsta får svar på denna viktiga fråga.

DEBATT: "Lägg inte ner våra fritidsgårdar och parklekar i Farsta"

”Fråga till majoriteten i Farsta Stadsdelsnämnd 2019-11-19

Förvaltningen har informerat nämnden om rådande ekonomiska läge för Farsta stadsdelsnämnd och föreslår förändringar inom Farsta fritid.

Förvaltningen föreslår bl.a. att fritidsgården Västboda och parklekarna Fagerlid och Odlarängen ska avvecklas och läggas ner. 2019 redovisar ett underskott för Fritid och budgeten för 2020 blir ännu mindre.

Vi anser att den aktuella verksamheten fungerar väl och bidrar till att leverera den funktion och service som medborgare i Farsta vill ha och som förväntas finnas.

Fritidsgårdar och parklekar är verksamheter med goda exempel som skapar en gemenskap över etniska och sociala gränser och bidrar till ett tryggare Farsta.

Eftersom det är ni, Moderater, Liberaler, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokrater, som har majoritet och har mandat att ta ert ansvar i denna allvarliga händelseutveckling. Nedmonteringen av den verksamhet som skapar trygghet, gemenskap bland våra barn och ungdomar.

Öppna förskolor kan tvingas flytta när parklekar stänger

I er budget för 2020 skriver ni (Inl:4) ”Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan och förebygga att problem uppstår genom att prioritera skola, fritidssysselsättning, ungdomsmottagningar och socialtjänst”.

(SDN:12, s. 78 ”Stadens parklekar är en viktig del av många barns fritid. Stockholm ska i stadsplaneringen öppna upp för fler parklekar som ska vara tillgängliga för stadens öppna förskolor, samt erbjuda pedagogiska och lekfulla miljöer.”

Nu undrar vi om ni har tagit ert moraliska och politiska ansvar och begärt budgetjustering för 2019 och säkerställer att de ekonomiska ramarna för 2020 är tillräckliga efter behoven, så att fritidsgårdar och parklekar verkligen prioriteras som ni säger att ni ska göra?”

Kjell Backman m fl (S)

Marre Mayr m fl (V)