Clara Lindblom, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm, vill att staden köper tillbaka Rågsved centrum. Foto: Pressbild

DEBATT: "Fullt möjligt att köpa tillbaka Rågsveds centrum"

Jag tycker att historien om Rågsveds centrum är ett alltför tydligt exempel på hur de privata aktörerna inte tar det ansvar som krävs. Det tragiska är att Dennis Wedin inte heller är beredd att ta det här ansvaret, skriver Vänsterpartiets Clara Lindblom i en slutreplik om Rågsveds centrum

  • Publicerad 14:46, 22 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Det är fullt möjligt för staden att köpa tillbaka Rågsveds centrum. Givetvis hade det varit bättre om borgarna inte sålt ut centrum från allra första början men Stockholms stads bolag är resursstarka och har under de senaste tio åren köpt fastigheter och mark för hundratals miljoner kronor. Det är en del av stadens löpande arbete för att hela tiden utveckla Stockholm.

Rågsved och Hagsätra är dessutom utpekade som särskilt viktiga stadsutvecklingsområden. Här ska tusentals bostäder och arbetsplatser byggas och ett helhetsgrepp tas om stadsdelen. Rågsveds centrum kan spela en avgörande roll i den utvecklingen. Staden borde köpa och rusta upp centrum som nu förfaller i privat ägo.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/nytt-besked-om-overmalade-ragsvedsvaggen/repshv!xiYe2FRfqhEnCb3Ph0qnhQ/

Rågsvedsborna förtjänar bättre än avstängd el, bristande renhållning och läckande tak. Att i det här läget skylla på marknaden och öppna upp för en försäljning av Vällingby centrum är för mig fullkomligt bakvänt. Vi måste behålla de centrum som fortfarande finns i stadens ägo för att undvika nya skandaler med privatvärdar som inte bryr sig om långsiktig trygghet och trivsel. Alla Stockholmare har rätt till trygga och levande centrum, det ska inte vara beroende av vilken stadsdel man bor i. Just nu förfaller Rågsveds centrum medan blågröna majoriteten med Dennis Wedin i spetsen skjuter ifrån sig allt ansvar.

Det finns en klar skillnad mellan de centrum som ägs av kommunen och de som sålts ut till privata aktörer. De kommunala bolagen tar ett större samhällsansvar och är bättre på att se det värde som ett lokalt välfungerande centrum har för de boende. Det går förstås inte heller att juridiskt binda ett privat bolag till att förvalta centrumen långsiktigt och socialt hållbart. När Boultbee köpte bl.a. Tensta, Rinkeby och Bredäng centrum var det med fina löften till Kristina Alvendal (M) som sedan inte var värda ett smack. Det brittiska skandalbolaget körde istället centrumen i botten.

Jag tycker att historien om Rågsveds centrum är ett alltför tydligt exempel på hur de privata aktörerna inte tar det ansvar som krävs. Det tragiska är att Dennis Wedin inte heller är beredd att ta det här ansvaret.

Clara Lindblom, (V) oppositionsborgarråd Stockholms stad