Handels. Fyra andraårsstudenter vill att hållbarhetsfrågor görs till obligatoriskt ämne i gymnasiet. Foto: Mostphotos

DEBATT. Gör globala hållbarhetsutmaningar till obligatoriskt ämne i gymnasiet

Elever på gymnasiet har för låga kunskaper om hållbarhetsfrågor och globala utmaningar, skriver fem andraårsstudenter på Handels.

  • Publicerad 16:41, 14 maj 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Som del av ett projektarbete har vi hållit föreläsningar om hållbarhetsfrågor och globala utmaningar för över 300 gymnasieelever på olika skolor runt om i Stockholmsområdet. Innan föreläsningarna undersökte vi elevernas medvetenhet kring globala utmaningar med frågeformulär, och tyvärr var resultatet var inte tillfredsställande. Därför anser vi att globala utmaningar måste bli ett gymnasiegemensamt ämne för att öka förståelsen, medvetenheten och intresset för globala hållbarhetsfrågor hos den yngre generationen.

Sedan 1994 inkluderas hållbar utveckling som en del i de gymnasiegemensamma ämnena. Men trots detta kommer ofta hållbarhet i andra hand, som skolan ägnar någon lektion åt för att sedan gå vidare med kursinnehållet. En studie från Naturskyddsföreningen visar att 6 av 10 elever inte är intresserade av hållbarhet. Detta visar på bristen i det nuvarande utbildningssystemet. Vissa gymnasieskolor har insett denna brist, och erbjuder specifika kurser och specialiseringar inom global hållbarhet, bland andra Täby Enskilda som erbjuder kursinnehåll i globala utmaningar som en del i deras program Internationell Ekonomi.

Satsningen i Täby har burit frukt

Elever från Täby Enskilda var också de som presterade bäst under våra skolbesök, vilket visar att satsningar på att tydligare inkludera hållbarhet i läroplanen har burit frukt. Det behövs dock initiativ på nationell nivå för att varje gymnasieelev i Stockholm och Sverige ska få en övergripande förståelse för varför de globala hållbarhetsutmaningarna är viktiga och vad som kan göras för att möta dem.    

Vi anser att följande områden borde inkluderas i ett gymnasiegemensamt ämne om globala hållbarhetsutmaningar:

Diskussion av FN:s 17 hållbarhetsmål. De 17 målen är centrala för hållbar utveckling och de globala utmaningarna.

Sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner av hållbarhet. Globala utmaningar handlar om mer än miljömässiga problem. Sociala och ekonomiska dimensioner är viktiga för att få ett helhetsgrepp kring utmaningarna.

Cirkulär ekonomi och framtida affärsmodeller. För att möta de globala utmaningarna krävs att företag ändrar sina affärsmodeller och länder ställer om sina ekonomier.

Kunskap om överkonsumtion och överutnyttjande av jordens resurser.

Fakta om global uppvärmning samt föroreningar i luft, hav och sjöar.

Ska fungera som komplement

Avsikten med det nya ämnet är inte att avskaffa de delar av undervisningen i andra ämnen som rör hållbarhet utan den ska ge en fördjupad kunskap och fungera som ett komplement.

I framtiden kommer hållbarhet att vara otroligt viktigt för konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Utbildningsminister Gustav Fridolin och närings- och innovationsminister Mikael Damberg har redan tagit ett nödvändigt steg för att säkra det svenska näringslivet i framtiden genom införandet av programmering i grundskolan. Införandet av globala hållbarhetsutmaningar som ett gymnasiegemensamt ämne är nästa nödvändiga steg för att forma medvetna medborgare som ska bygga framtidens hållbara ekonomi."