Styrande politiker i Stockholms stad vill enligt ett förslag plocka ut 40 miljoner kronor ur den allmännyttiga hyresvärden Micasa. Detta är helt förkastligt med tanke på bolagets uppdrag, skriver representanter för Hyresgästföreningen i Stockholm. Foto: Mostphotos

DEBATT: "Grönblå valde att plocka ut pengar från Micasa"

Ni i den grönblåa majoriteten hade alla möjligheter att ändra utdelningen till koncernen Stadshus AB när ni tog över styret av Stockholm, men det valde ni att inte göra, skriver representanter för Hyresgästföreningen i en slutreplik om vinstutdelning i kommunala fastighetsbolaget Micasa

  • Publicerad 15:19, 27 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Micasas absolut viktigaste syfte är att se till att stadens äldre, sjuka och människor med funktionsvariationer kan bo i en bra bostad till en rimlig kostnad. Även majoriteten i stadshuset måste hålla med om detta bör vara överordnat allt annat i bolagets ägardirektiv. Det är inte meningen att dessa människor ska finansiera kommunens övriga kostnader med mer pengar än den som bor i ett ägt boende. Vilket är det som sker idag.

DEBATT: "Vi prioriterar de äldres boende"

Ni i den grönblåa majoriteten hade alla möjligheter att ändra utdelningen till koncernen Stadshus AB när ni tog över styret av Stockholm, men det valde ni att inte göra. Ni valde inte heller att avstå från att plocka ut utdelningen, ni valde inte ens att avstå från en del av utdelningen som är fullt möjligt att göra. Stadshus AB gjorde en vinst på cirka 1,9 miljarder kr 2018, det egna kapitalet uppgår till drygt 59 miljarder kr och soliditeten är hög; över 44 procent.

DEBATT: "Helt fel att plocka ut 4O miljoner från stadens bostadsbolag"

Att påstå att 40 miljoner kr från Micasa ”behövs” är ett direkt hån mot Micasas hyresgäster. Stadshus AB är en mycket välmående koncern som Stockholms stads hyresgäster under decennier ofrivilligt pumpat in pengar i för att finansiera annan kommunal verksamhet. Varför inte behålla hela vinsten i bolaget? Många av Micasas hyresgäster har mycket låg inkomst och inga chanser att öka den. Vi pratar om människor som knappt har råd med en kaffe när hyran är betald.

Tycker ni att Micasas vinst är onödigt hög så se till att bolaget sänker hyrorna istället. Så att ni framöver kan garantera en trygg och hållbar bostad till era hyresgäster. Vi förväntar oss också att de satsningar som bolaget utlovat vid förhandlingar blir av så snart som möjligt, och inte skjuts på framtiden, som så många gånger förr.

Ulf Wester, boende hos Micasa och ordförande i förhandlingsdelegationen som förhandlar för hyresgästerna

Jörgen Johansson Hyresgästföreningen region Stockholms regionsstyrelserepresentant