Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) svarar på Vänsterpartiets kritik om planerade ombildningar av hyresrätter

DEBATT: "Grönblåa går längre än lagen kräver för ombildningar"

Att eventuellt initiera en ombildning är ett stort steg för hyresgäster och ett viktigt enskilt privatekonomiskt beslut, därför är det beklagligt att Vänsterpartiet väljer att sprida falsk information och medvetet skapa oro bland stockholmarna kring denna fråga, skriver bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) i ett svar på Vänsterpartiets kritik.

  • Publicerad 10:12, 9 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Den grönblåa majoriteten möjliggör för småskaliga ombildningar i Stockholms ytterstad där allmännyttan dominerar. Idag kan andelen hyresrätter vara så pass dominerande att det tvingar bort människor från sin stadsdel, som skulle vilja äga sitt boende. Att eventuellt initiera en ombildning är ett stort steg för hyresgäster och ett viktigt enskilt privatekonomiskt beslut, därför är det beklagligt att Vänsterpartiet väljer att sprida falsk information och medvetet skapa oro bland stockholmarna kring denna fråga.

DEBATT: "Ombildningar leder till konflikter och fusk"

Sanningen är att vi i den grönblåa majoriteten i regelverket för ombildningar går längre än lagen kräver, och har höjt kravet på andel boende som måste teckna intresse för ombildning. Alla eventuella ombildningar ska uteslutande ske på initiativ från de boende själva, och stadens bedömningar ska göras från fall till fall. Stockholms stad ska ha med oberoende observatörer på köpestämmorna, och ska givetvis ha kompetens för sin viktiga uppgift. Hela anledningen till att vi nu går längre än vad lagen kräver är just för att minimera risken för påtryckningar från så kallade ombildningskonsulter, och för att skapa förutsättningar för en trygg process.

V backar om felaktigheter i kampanj mot ombildningar

Samtidigt omöjliggör våra hårda kriterier för några större ombildningar, vilket gör Clara Lindbloms referens till tidigare ombildningar irrelevant. Kriterierna definierar att allmännyttan ska vara dominerande, och ifall kriterierna inte längre skulle vara uppfyllda i berörda stadsdelar, så kommer ytterligare ombildningar helt enkelt inte att tillåtas. Det är alltså en grundförutsättning att allmännyttiga hyresrätter kommer finnas kvar i respektive stadsdel.

"Vi möjliggör för bostadskarriärer"

Debatten om ombildningar är viktig, och jag hade önskat att vi kunde hålla den på en saklig nivå. Jag tror nämligen att det är viktigt att Stockholm blir en blandad stad med blandade boendeformer. När 95 procent av de boende i Rinkeby bor i hyresrätt skapar det en snedfördelning som cementerar segregation. Vill du som boende satsa på din stadsdel och investera i ett ägt boende så tvingas du idag bort. Att möjliggöra för ombildningar i dessa områden är att möjliggöra för bostadskarriärer, och ett av verktygen för att minska segregationen, öka integrationen och främja attraktiva boendemiljöer.

DEBATT: "Därför är vi för ombildningar i Stockholm"

Det är rätt att Stockholm har en akut bostadsbrist. När Clara Lindbloms var med och styrde staden förra mandatperioden så sjönk andelen hyresrätter, köerna i bostadsförmedlingen ökade, och produktionsmålen för stadens allmännyttiga bostadsbolag missades varje år. Den grönblåa majoriteteten arbetar för att öka byggtakten, bygga fler billiga boenden och stärka allmännyttan. Det kan vi göra samtidigt som vi jobbar för ett mer blandat bostadsbestånd i de stadsdelar där det är som mest betydelsefullt. Tillsammans med reformer för att fler ska få jobb, utbildning och trygghet, kan detta bidra till att minska segregationen i Stockholm.

Dennis Wedin (M), Bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad