Rashid Mohammed, (V) Maria Jansson. (Fi) Salar Rashid, (S)

DEBATT: "Grönblåa skär ner 40 miljoner på stadens arbetslösa"

Minskade resurser för Jobbtorgen och vuxenutbildningen, färre sommarjobb för skolungdomar och neddragningar i satsningarna på att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden, är konsekvenserna av grönblåas nya arbetsmarknadsbudget skriver oppositionen.

  • Publicerad 14:16, 25 feb 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Nu har Stockholms Arbetsmarknadsnämnd klubbat sin verksamhetsplan för det här året. Den kommer i praktiken innebära besparingar på 40 miljoner kronor. Det innebär bland annat minskade resurser för Jobbtorgen och vuxenutbildningen,färre sommarjobb för skolungdomar och neddragningar i satsningarna på att hjälpa personer långt från arbetsmarknaden att hitta en väg till jobb. Nedskärningarna kommer att drabba de som redan har en utsatt position på arbetsmarknaden hårdast.

Över 1000 färre sommarjobb för Järfällas unga i år

Den borgerliga majoriteten har kommit till ett dukat bord. Stockholm har fyra år av aktiv arbetsmarknadspolitik bakom sig och resultatet har inte låtit vänta på sig. Sysselsättningsgraden bland Stockholmarna är rekordhög och försörjningsstödsnivåerna är de lägsta på mer än 50 år. Denna gynnsamma situation bör användas för att bygga en stad  stad för alla. En inkluderande och jämställd stad där allas kompetens och förmåga tas till vara och utvecklas. Men istället för att fortsätta på den inslagna vägen och växla upp arbetsmarknadspolitiken väljer den grönblå alliansen skattesänkningar före människors möjlighet att komma ut i arbete. 

Grönblå skär ner på sommarjobben för unga på Södermalm

Den grönblå majoriteten kommer nu att avskaffa 90-dagarsgarantin som innebär att ingen ungdom ska behöva gå arbetslös längre än 90 dagar utan att få erbjudande om sysselsättning. De minskar anslagen till den lyckade satsningen på så kallade Stockholmsjobb, som tjänar till att minska tröskeln för människor att komma ut på arbetsmarknaden. Ambitionsnivån i arbetet för nyanländas etablering sänks och det görs inga satsningar på att nå nyanlända kvinnor. Utan en fortsättning på den aktiva arbetsmarknadspolitiken riskerar Stockholm att gå från att vara en stad med låg arbetslöshet till en att vara en stad där vissa grupper helt riskerar att stängas ute från arbetsmarknaden samtidigt som arbetsgivarna saknar personer att anställa.

Vi i den rödrosa oppositionen vill välja en annan väg. Våra partier har alla satsat betydligt mer i våra budgetförslag för Arbetsmarknadsnämnden. Arbetet ska intensifieras för att nå de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Färre familjer ska vara i behov av ekonomiskt bistånd, ungdomsarbetslösheten ska minskas och 70 procent av Stockholms utrikesfödda ska vara i arbete år 2020.

Tror man på en stad som håller samman, där alla ges lika möjligheter så behöver man satsa på arbetsmarknadspolitiken. Vi förstår att man måste täppa igen det hål som man  skapat med skattesänkningen. Men ska det verkligen göras genom att färre ungdomar får möjlighet att få ett jobb? 

Salar Rashid, Vice ordförande, gruppledare för Socialdemokraterna i arbetsmarknadsnämnden 

Rashid Mohammed, gruppledare för Vänsterpartiet i arbetsmarknadsnämnden och vice ordförande i Spånga/Tensta stadsdelsnämnd

Maria Jansson. gruppledare för feministiskt initiativ i arbetsmarknadsnämnden

Här är de rödrosa partiernas förslag för arbetsmarknadsnämnden

Så här vill vi i de rödrosa partierna göra Stockholm till en stad där alla ska ha möjlighet att delta på arbetsmarknaden:

* 90-dagarsgarantin behålls.

* Fler inriktningar inom yrkesutbildning och Sfi

* Vuxenutbildningen ska fortsätta utvecklas.

* Matchning av personer med funktionsnedsättning ges särskilda utökade resurser.

* Fler insatser för att påskynda nyanländas etablering.

* Fler satsningar på att utrikesfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden ska komma ut i studier eller arbete. Satsningen på stadsdelsmammorna ska utvecklas. 

* Fler Stockholmsjobb för att personer ska gå från försörjningsstöd till jobb eller studier. Ordentliga resurser ska avsättas för handledning.

* 1000 fler feriejobb till unga. 

* Stopp för privatisering av stadens jobbtorg och ideologiska privatiseringsprojekt som införandet av en ”komvuxpeng”.

Visa merVisa mindre