Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) svarar på Socialdemokraternas kritik om planerade ombildningar av hyresrätter Foto: Sacharias Källdén

DEBATT: "Här är fyra löften för en starkare allmännytta"

Att möjliggöra för ombildningar står inte i kontrast till att också stärka allmännyttan, skriver bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) i en replik till Socialdemokraterna.

  • Publicerad 14:12, 26 jun 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I Stockholmdirekt (12/6) anklagar Gustafsson (S) med flera mig för att sakna ambitioner. Men trots den tidigare S-ledda majoriteten ambitioner missades produktionsmålen för allmännyttan varje år och andelen hyresrätter sjönk i Stockholm. Låt mig istället presentera fyra konkreta löften som den grönblåa majoriteten har för att stärka allmännyttan.

DEBATT: "Stärk allmännyttan istället för att sälja ut den"

För det första har den grönblåa majoriteten ett mål om att öka bostadsbyggandet, vi arbetar exempelvis för att få fram 1 500 till 2 000 nya allmännyttiga hyresrätter om året. Stockholm har hittills den här mandatperioden anvisat mark till över 4 500 bostäder, varav mer än hälften är hyresrätter. Samtidigt visar prognosen att vi kommer att nå både målet om 10 000 markanvisade bostäder och antalet planlagda bostäder. Medan vi gör allt vi kan lokalt, behövs samtidigt nationella reformer som kan bidra till en mer rörlig och välfungerande bostadsmarknad.

För det andra måste Stockholm bli en tryggare stad, särskilt för kvinnor och barn i utsatta familjer. Vi har därför stärkt trygghetsfokus i ägardirektiven så att bostadsbolagen nu verkar för att minska våld i hemmet, samt medverkar till åtgärder för ökad trygghet och säkerställa tillgången på skyddade boenden för våldsutsatta.

Stärker hyresgästernas inflytande

För det tredje stärker vi hyresgästernas inflytande. Hyresgästerna ska kunna påverka graden av standardhöjning i samband med upprustning utifrån enskilda behov. Ett exempel på hur det kan fungera är upprustningen av stadens bostäder i Järva, där boende fick välja tre renoveringsnivåer och därmed också tre nya hyresnivåer. Förra veckan besökte jag exempelvis Svenska Bostäders helombyggnadsprojekt i Husby, där hyresgäster som vill kan välja tillägg efter egna önskemål.

DEBATT: "Ombildningar har stoppats förr"

För det fjärde vill vi bygga bostäder i stadens regi till lägre kostnad. Vi trimmar nu projektet Stockholmshusen för att minska såväl byggkostnad som sluthyra, och har därför skärpt uppdraget till bostadsbolagen. Vi arbetar även med att få ned produktionskostnaden generellt i bostadsbolagen.

Att möjliggöra för ombildningar står inte i kontrast till att också stärka allmännyttan. Vi ger möjligheten i elva stadsdelar där allmännyttan är särskilt dominerande. Det behövs en balans av olika boendeformer över hela Stockholm, en allt för stor snedvridning lokalt bidrar till segregation. Jag skulle önska att Socialdemokraterna skippar sin tomma retorik och presenterar konkreta förslag på hur de faktiskt vill motverka segregationen, stärka allmännyttan och lösa Stockholms bostadsbrist. Den dysfunktionella bostadsmarknaden är en av vår tids största utmaningar.

Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd