Styrande politiker i Stockholms stad vill enligt ett förslag plocka ut 40 miljoner kronor ur den allmännyttiga hyresvärden Micasa. Detta är helt förkastligt med tanke på bolagets uppdrag, skriver representanter för Hyresgästföreningen i Stockholm. Foto: Mostphotos

DEBATT: "Helt fel att plocka ut 4O miljoner från stadens bostadsbolag"

Styrande politiker i Stockholms stad vill enligt ett förslag plocka ut 40 miljoner kronor ur den allmännyttiga hyresvärden Micasa. Detta är helt förkastligt med tanke på bolagets uppdrag, skriver representanter för Hyresgästföreningen i Stockholm.

  • Publicerad 15:18, 7 maj 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Styrande politiker i Stockholms stad vill enligt ett förslag plocka ut 40 miljoner kronor ur den allmännyttiga hyresvärden Micasa. Detta är helt förkastligt med tanke på bolagets uppdrag. Micasa ska tillhandahålla specialboenden av olika former till pensionärer och till sjuka med särskilt stöd från socialtjänsten. Bolaget är en viktig aktör för att tillgodose Stockholm med bostäder för oss seniorer och för grupper som av staden är prioriterade. Medborgarna som tillhör dessa grupper, pensionärer och/eller sjuka, har särskilt svag hushållsekonomi. Det har bland annat SCB och Hyresgästföreningen själva konstaterat sedan länge.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Vi som förhandlar mot bolaget har nödgats hjälpa bolaget under flera års tid för att hantera det eftersatta underhållet i fastigheterna som helhet, men även för att skapa förutsättningar för nyproduktion. En nyproduktion som är absolut nödvändig då antalet pensionärer och sjuka ökar i Stockholm. Vi har därför tagit vårt solidariska ansvar för att på så vis hjälpa fler till en god bostad. Vi skulle vilja påstå att vi ställt upp i vått och torrt.

"Kommer kräva sänkta hyror nästa år"

Vid förhandlingar har vi förstått att bolaget och politiken varit överens om att utdelning från Micasa inte skulle komma ifråga så länge behovet av underhåll och nyproduktion är i fokus. Om de hyreshöjningar vi accepterat nu ska gå till kommunkassan i stället – hur ska vi då kunna fortsätta att förhandla om hyreshöjningar? Givetvis förstår vi att det är politikerna som framställt detta förslag men vi antar att de inte insett vilka konsekvenser en utdelning om 40 miljoner kronor kommer att få. En utdelning om 40 miljoner kronor är att jämställa med ca 3,6 procent i intäktsjustering. Ett belopp som vi kommer yrka sänkning med inför 2020 års hyror om detta beslutas i fullmäktige.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Bolaget gör för 2018 en mycket stor vinst som före skatt hamnar på ca 248 miljoner kronor. Vi hade önskat att under dessa tider som räntorna är låga, att just underhållet eller investeringen i nyproduktion skulle stiga. Varför ska vi som hyresgästkollektiv betala dessa höga hyror som renderar dessa vinster för att sedan bli av med hela 40 miljoner av dessa?

Härmed uppmanar vi i delegationen som förhandlar gentemot bolaget Micasa Fastigheter i Stockholm AB, att fler stockholmare engagerar sig i vår sak genom att själva skriva eller på annat vis påverka politikerna i fullmäktige i Stockholms stad att inte genomföra denna utdelning. Det känns helt enkelt som ett slag i ansiktet om detta förslag skulle få gehör i fullmäktige. Det får bara inte ske. Det är dags att vi medborgare gör våra röster hörda.

Ulf Wester, boende hos Micasa och ordförande i förhandlingsdelegationen som förhandlar för hyresgästerna

Jörgen Johansson, Hyresgästföreningen region Stockholms regionsstyrelserepresentant