Hyresgästföreningen har skrivit ett öppet brev till Daniel Helldén (MP) angående ombildningar. Foto: Hyresgästföreningen/Stockholm stad

DEBATT: "Hur kan ombildningar minska skulderna?"

Att vara med och styra en kommun innebär att man har att ta ansvar för helheten och att kunna svara för dess olika delar, skriver Hyresgästföreningen i Stockholm.

  • Publicerad 14:43, 28 mar 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Hej Daniel!

Miljöpartiet i Stockholms stad har, tillsammans med övriga styret, beslutat att ombildningar är aktuella i stadsdelar i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd. Senare ändrades förutsättningarna till att hyresrätterna ska utgöra mer än 60 procent av bostadsbeståndet och att allmännyttan där ska vara större än de privatägda hyresrätterna. Allmännyttan behöver således inte ha en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd. Det har också meddelats att utförsäljningar finns på agendan.

Ombildningar motiveras med att ytterstadens stadsdelar ska präglas av blandade boendeformer och att segregation ska motverkas. Allmännyttans andel av det totala bostadsbeståndet i hela staden är under 17 procent. Av det totala bostadsbeståndet i ytterstaden är allmännyttans andel cirka 23 procent.

Jag har följande frågor till dig i egenskap av Miljöpartiets ledande företrädare i Stockholms stad. Att vara med och styra en kommun innebär att man har att ta ansvar för helheten och att kunna svara för dess olika delar.

1) En förkrossande majoritet, över 80 procent, av Miljöpartiets väljare i Stockholms stad säger nej till ombildningar och utförsäljningar. Hur påverkar dina väljares åsikter dig när du som förtroendevald fattar beslut?

2) Din partiledning ska i en kommande skattereform försöka minska hushållens skuldsättning, där bolånen utgör cirka 80 procent, då denna är den största riskfaktorn för svensk ekonomi. Hur bidrar ombildningar till minskad skuldsättning?

Med vänlig hälsning

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm