Debattörerna. Annika Billström och Simon Safari. Foto: Hyresgästföreningen

DEBATT. Hyresgästföreningen: "Stärk allmännyttan"

Simon Safari och Annika Billström från Hyresgästföreningen i region Stockholm vill se större satsningar på hyresrätter i hela Stockholms län.

  • Publicerad 17:24, 21 nov 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Stockholm och hela storstadsregionen präglas av bostadsbrist och i synnerhet brist på hyresrätter. Konsekvenserna blir konkreta i vardagen för den enskilde och i förlängningen högst påtagliga för samhället i stort. För att klara bostadsförsörjningen behövs ett ökat byggande som är högt över tid och för alla inkomstgrupper. Men istället för detta ser vi nu en oroande utveckling med minskat bostadsbyggande och att det som byggs inte kan efterfrågas av alla. Kommunerna, som har de bostadspolitiska verktygen i form av bestämmanderätten över hur marken ska användas (planmonopol) och egna bostadsbolag (allmännyttan), har inte fullt ut tagit sitt ansvar. Flera aktörer har istället fokuserat på frågor som till exempel ett nytt hyressättningssystem med återinförd hyresreglering, sådant som inte nämnvärt påverkar bostadsbyggandet utan tvärtom skapar nya problem.

Walther (S): "Bevara golfen, bygg inte i villaområden, är det hållbart?"

Kommunerna, som har ansvaret för bostadsförsörjningen, borde föra en aktiv markpolitik och agera som beställare av nya bostäder. De ska, till exempel genom att tydligt ange vilken bebyggelse de vill se på den aktuella marken och prissättningen av densamma, styra bostadsbyggandet. Byggaktörerna får sedan tävla om uppdragen. På så sätt bestäms exempelvis val av upplåtelseform och i förlängningen nivån på framtida boendekostnader.

Det nya styret i Stockholms stad, de borgerliga och Miljöpartiet, har presenterat sina bostadspolitiska prioriteringar för denna mandatperiod och lovar att det ska finnas blandade upplåtelseformer i hela staden. Hyresgästföreningen region Stockholm välkomnar detta löfte och ser därför fram emot att få ta del av de borgerligas och Miljöpartiets planer för många nya hyresrätter i till exempel Bromma och Enskede.

Dessvärre är det nya styret också tydliga med att de vill ombilda hyresrätter till bostadsrätter i ytterstaden där hyresrätten och allmännyttan är dominerande. Det innebär att allmännyttan i Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista, Farsta, Älvsjö, Spånga-Tensta och Skärholmen kan komma att ombildas.

Wedin (M): Vi ger fler möjlighet att äga sitt boende

Allmännyttan i Stockholms stad kan knappast anses ha en dominerande ställning; dess andel av det totala bostadsbeståndet är 16-17 procent och av det hyrda beståndet knappt 40 procent. Det ägda boendet dominerar i Stockholm. Att ombilda skulle innebära att ytterligare försvaga allmännyttans och hyresrättens ställning i Stockholm och detta i en tid av bostadsbrist och minskat bostadsbyggande där det som framförallt efterfrågas är hyresrätter med rimliga hyror. Ett betydligt bättre sätt att arbeta för blandat boende i stadsdelsområden där hyresrätten är relativt stark vore istället att där planera för nyproduktion av ägt boende.

Allmännyttan behöver istället stärkas och utvecklas. Hyresgästföreningen region Stockholm verkar för införande av regional allmännytta i Stockholmsregionen. Regional allmännytta med ekonomiska muskler och goda finansieringsmöjligheter har förutsättningar att kunna hantera till exempel nyproduktion på ett för Stockholm och hyresgästerna bra sätt. Verksamheten ges stabilitet över tid och såväl förvaltningen som driften blir effektiv.

Hyresgästföreningen region Stockholm kommer att ta initiativ till bostadspolitiska samtal med regionens kommuner om hur allmännyttan kan stärkas och utvecklas."