Sara Svanström (L). Global Gaming som ligger bakom nätcasinona Ninja Casino och Spellandet fick i juni sin spellicens indragen av Spelinspektionen. Foto: SLL/Privat

DEBATT: "Invänta rättsprocessen innan hårdare tag mot spelreklamen"

Innan vi hotar om hårdare tag behöver vi respektera de rättsprocesser som just nu sker på grund av anmälningar som skett mot vissa spelbolag, skriver Sara Svanström (L) gruppledare för Liberalerna i Region Stockholms trafiknämnd

  • Publicerad 15:59, 10 jul 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Sedan den nya spellagen trädde i kraft 1 januari har många överväldigats av den spelreklam som vällt över oss – av den stora mängden, och den aggressiva framtoningen. Det viktigaste målet med den nya spellagstiftningen är att stärka konsumentskyddet genom att endast tillåta licensierade aktörer på den svenska marknaden. Spellagen reglerar också hur bolagen får marknadsföra sig, bland annat finns ett krav på att spelreklamen ska vara måttfull. Just nu tycks berörda parter testa den nya lagen för att se hur aggressivt de kan marknadsföra sig. Det är naturligt även om det upplevs som osäkert för konsumenten. För dem som kämpar med spelmissbruk kan det vara rent farligt.

Fortsatt fritt fram för spelreklam i SL-trafiken

Konsumentombudsmannen anmälde ett spelbolags reklam runt årsskiftet. Jag valde att några veckor senare anmäla samma reklam, som synts i Stockholms tunnelbana, till reklamombudsmannen.  Det är viktigt att lagen först testas mot de rättsinstanser som finns, men även formellt laglig reklam måste kunna leva upp till den sed som branschen själva säger sig vilja leva efter. Om inte den aggressiva reklamen fälls i domstol måste reklamombudsmannen aktualisera frågan. Ansvaret ligger både på spelbranschen och reklambranschen.

L anmäler spelreklam i tunnelbanan

Regeringen tillsatte nyligen en utredning som ska utvärdera den nya lagen och se om och i så fall hur marknadsföringen av spel ska begränsas ytterligare. Frågan är om inte civilministern går för fort fram. Det är bra att utvärdera den nya lagen men då måste man först se hur rätts- och tillsynssystemen hanterar de anmälningar som redan kommit in mot spelreklam. Från 1 januari till slutet av februari inkom 230 anmälningar mot spelreklam till Konsumentombudsmannen. Under hela 2018 inkom 400 anmälningar. Den tidigare nämnda anmälan av konsumentombudsmannen ska upp i patent- och marknadsdomstolen senare i år och kommer med största sannolikhet vara prejudicerande för hur måttfullhetsbegreppet tolkas.

Spelmissbruket ökar hos kvinnor

Mäns och kvinnors spelande måste prioriteras lika. Regeringens nya utredning ska överväga huruvida spelreklam ska förbjudas eller tydligt begränsas i samband med livesändningar av idrottsevenemang men de som spelar på sportspel/vadslagning eller hästar varje månad är betydligt oftare män än kvinnor. Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar samtidigt att spelmissbruk ökar drastiskt hos kvinnor och att lika många kvinnor som män som är spelberoende. Det förändrade spelandet vi ser måste också påverka de åtgärder och förslag som läggs – också med ett jämställdhetsperspektiv.

S och V vill förbjuda spelreklam i SL-trafiken

Samtidigt som de rättsliga processerna mot vissa spelaktörer pågår behöver spelbranschen själva ta större ett större ansvar för att komma tillrätta med den aggressiva spelreklamen. Bland annat behöver branschen ta fram en tydligare definition av begreppet måttfullhet. ”Att marknadsföring har en formgivning och ett bildspråk som inte uppfattas på annat sätt än måttfullt och ansvarstagande” är för mig en självklarhet. Det är tveksamt om reklam med ninjor eller förebilder som barn ser upp till kan ses som måttfullt och ansvarstagande.

Reklam är en viktig del av till exempel kollektivtrafikens intäkter och en källa till information för konsumenter. Att få marknadsföra sig är en viktig del av yttrandefriheten i ett samhälle. Samtidigt ska till exempel våra resenärer i tunnelbanan inte riskeras att utsättas för aggressiv och vilseledande marknadsföring. Innan vi hotar om hårdare tag behöver vi respektera de rättsprocesser som just nu sker på grund av anmälningar som skett mot vissa spelbolag. Hårdare lagar borde heller inte behövas – om spel- och reklambranschen lever upp till sina egna etiska regler, och tar sitt ansvar för att skydda konsumenten.

Sara Svanström (L), gruppledare för Liberalerna i Region Stockholms trafiknämnd.