Björn Ljung (L) Gruppledare Stockholm Stads stadsbyggnadsnämnd, Sara Svanström (L) Gruppledare Region Stockholms trafiknämnd, Peter Backlund (L) Gruppledare Stockholm stads trafiknämnd Foto: Pressbilder

DEBATT: "Kollektivtrafiken måste finnas direkt i nya stadsdelar"

Vi måste lära av historien och se till att vi bygger en infrastruktur som uppmuntrar till gång, cykling och kollektivtrafik, skriver en trio från Liberalerna.

  • Publicerad 14:00, 27 aug 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Stockholms stadsplanering behöver säkras för att människor ska kunna resa klimatsmart. När nya områden byggs måste det finns en fungerande kollektivtrafik från dag ett. Detta är helt avgörande för att fler ska välja att ställa bilen till förmån för kollektiva färdmedel.

Mellan 2010 och 2030 kommer Stockholm stad bygga mer än 130 000 nya bostäder. Kollektivtrafiknära områden kommer att förtätas, men vi kommer också att behöva bygga nya bostadsområden där det inte finns utvecklad kollektivtrafik idag. Årstafältet, Värtahamnen och Mälaräng är exempel på nya bostadsområden som kommer att behöva ny kollektivtrafik från dag ett.

Så byggs bilberoendet fram i nya stadsdelar

Fler behöver åka kollektivt om vi ska minska klimatutsläppen och trängseln i trafiken. Det ökar även värdet på marken och på nybyggda fastigheter. En fungerade kollektivtrafik i nybyggda områden bidrar också till att parkeringstalen kan minska, vilket innebär att antalet parkeringsplatser kan minskas och göras mer plats åt bostäder och verksamhetslokaler.

Bättre planering och samverkan

För att fler ska välja kollektivtrafik behöver Region Stockholm, Stockholms stad och byggaktörerna samarbeta djupare redan tidigt i planeringsprocessen för att säkerställa en god kollektivtrafikförsörjning från start. Att skapa en helhetsbild tidigt i byggprocessen gynnar samhället i stort. Så kan vi planera för både kollektivtrafik, laddinfrastruktur, delningstjänster för transport och allt annat som krävs för att bygga hållbart och klimatsmart.

Så ska 1,5 miljarder ge bättre gång och cykling i Stockholm

För att åstadkomma den här förändringen behöver vi ha en bättre samverkan mellan kommun och region och öppna ögonen för fler finansieringskällor för kollektivtrafik. Vi behöver se över hur vi kan minska bilberoendet i nybyggda områden i kollektivtrafiknära lägen. Liberalerna vill exempelvis i högre grad testa prova-på-kampanjer till nyinflyttade för att lyfta den kollektivtrafik som erbjuds. Vid nya linjesträckningar vill vi också pröva kampanjveckor med avgiftsfritt resande. Både när vi bygger nytt och i de områden där vi byggt sedan tidigare måste vi våga tänka nytt kring kollektivtrafik. Det är avgörande för att föra utvecklingen i Stockholm i rätt riktning.

"Lär av historien"

När Bagarmossen byggdes hade det utlovats tunnelbana till inflyttning. När tunnelbanan dröjde så cementerades bilberoendet i stadsdelen. För områden som Tensta och Östberga har bristen på kommunikation med kringliggande stadsdelar lett till både segregation och att människor blivit mer beroende av bilen för att ta sig till andra delar av staden.

Vi måste lära av historien och se till att vi bygger en infrastruktur som uppmuntrar till gång, cykling och kollektivtrafik. Stockholm kommer att bygga rekordmycket kommande decennium. Chansen att planera nya områden för hållbarhet är nu. Annars kommer vi att lämna en infrastrukturskuld till kommande generationer som behöver planera om för att göra Stockholm klimatsmart.

Sara Svanström (L) Gruppledare Region Stockholms trafiknämnd

Peter Backlund (L) Gruppledare Stockholm stads trafiknämnd

Björn Ljung (L) Gruppledare Stockholm Stads stadsbyggnadsnämnd