Anna Starbrink (L), Hälso- och sjukvårdsregionråd med ansvar för kultur, Cecilia Elving (L), Ordförande kulturnämnden, Region Stockholm Foto: Pressbild

DEBATT: "Konserthuset profilerar vår region"

Konserthusets verksamhet bidrar till att profilera vår region med nyskapande musik och fungerar som mötesplats för både nya generationer och äldre musikälskare. Sverigedemokraternas argumentations ställer tydligt grupp mot grupp – å ena sidan konstnärerna och konsertpubliken, å andra sidan de allra sjukaste i vården. Ekvationen är inte så enkel, skriver Liberalerna i Region Stockholm i en replik till Sverigedemokraterna om Konserthuset.

  • Publicerad 15:35, 23 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I förra veckan kunde vi läsa hur Gabriel Kroon (SD) vill att finansieringen av Stockholms Konserthus ska tas över av staten. Kroon menar att det handlar om ”lyxkultur” och att pengarna kan användas till annat. Att sjukvården behöver mer resurser råder det ingen tvekan om, men att de ska ske på kulturens bekostnad håller vi inte med om.

DEBATT: "Staten bör finansiera Konserthuset, inte Region Stockholm"

Region Stockholms ekonomiska stöd till Stockholms Konserthus är idag 638 miljoner kronor fördelat på fyra år. Detta är små resurser i jämförelse med det SD vill att pengarna ska gå till – hälso- och sjukvårdsnämndens anslag är 2020 över 63 miljarder. Att istället låta staten ta notan tycks vara en enkel utväg – men faktum är att så inte är fallet.

År 1992 slöts ett avtal mellan staten och dåvarande Stockholms läns landsting som innebar att landstinget tog över det ekonomiska ansvaret för Stockholms Konserthus. I samband med detta avtal övertog staten det ekonomiska ansvaret för Skansen och Dansens hus. Innan dess hade dåvarande landstinget varit med att finansiera samtliga av nämnda institutioner. Finansieringsfrågan om Stockholms Konserthus hänger därför ihop med ansvaret för Skansen och Dansens hus.

"Sluttande plan"

Partiets argumentation om att använda pengarna ”mer effektivt” visar på deras vilja att detaljstyra kulturen. Detta är ett sluttande plan.Kultur har ett värde i sig. Även om det till skillnad från sjukvården inte kan mätas i siffror om effektivisering och resultat finns det inget tvivel om kultur gör skillnad.

Vi ser bland annat hur kultur inom sjukvården kan förbättra rehabilitering och skapa en mer positiv tillvaro för våra patienter. Men även utanför sjukhusen fyller kultur en viktig roll. Den skapar igenkänning och glädje i tunnelbanan och ger våra äldre på äldreboenden en bättre miljö. Konserthusets verksamhet bidrar till att profilera vår region med nyskapande musik och fungerar som mötesplats för både nya generationer och äldre musikälskare.

Sverigedemokraternas argumentations ställer tydligt grupp mot grupp – å ena sidan konstnärerna och konsertpubliken, å andra sidan de allra sjukaste i vården. Ekvationen är inte så enkel.


Anna Starbrink (L)
Hälso- och sjukvårdsregionråd med ansvar för kultur

Cecilia Elving (L)
Ordförande kulturnämnden, Region Stockholm