Anders Ydstedt från KAK anser att Stockholm bör satsa mer på bilvägar. Foto: KAK/Direktpress

DEBATT. Kungliga Automobil Klubben: Förebygg snökaos med fler och bättre vägar

Stockholm borde planera för fler bilar, inte färre. Då skulle beredskapen vara bättre när nästa snösmocka slår till, skriver två företrädare från Kungliga Automobil Klubben, KAK.

  • Publicerad 12:46, 15 nov 2016

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Så var det dags för årets första snö i Stockholm och därmed trafikkaos. Resultatet är människor som fastnat timtals i kollektivtrafiken och familjer i sina bilar som blivit stående på igensatta vägar. De samhällsekonomiska effekterna är också stora i uteblivna arbetstimmar.  

Hade detta kunnat förebyggas? Svaret är ja. Visst, kommer det alltid att inträffa händelser som hindrar transporter, men vägtrafiken är bäst på att hantera svåra förhållanden. Detta måste hänsyn tas till när framtidens infrastruktur planeras. Systemet måste göras mer robust. Då kan kaos förebyggas.

LÄS ÄVEN Trots ökad cykling – bilarna allt fler i Stockholm

Antalet bilar i Sverige slår rekord och nybilsförsäljningen går bättre än någonsin. De som för några år sedan talade om ”Peak Car” (ungefär att bilismens nått sin kulmen) fick helt enkelt helt fel. Men i kommunerna verkar detta synsätt leva kvar. De allra flesta planerar nämligen för mindre bilism. Detta är ett säkert sätt att alstra köer och bygga upp trafikinfarkter. Man kan bara föreställa sig vad detta skulle få för konsekvenser vid svårt väder. Istället bör vägarna byggas med marginaler som gör dem mer tåliga när förutsättningarna är sämre.

LÄS ÄVEN Förbifarten är ett hot mot Storstockholms framtid

I Stockholms stad planerar man inte bara för att hindra framkomligheten för alla människor som är beroende av bil, utan även för sämre snöröjning. Gående och cyklister ska ställas emot övriga trafikanter, enligt det ansvariga trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). Snöröjningen för de förstnämnda ska prioriteras på de övrigas bekostnad. ”bilar har ju ett ganska bra sätt att sig fram ändå,” säger han (SR 10/11). Att även kollektivtrafikresenärer är beroende av vägar verkar inte ha slagit Helldén. En modern stad behöver naturligtvis alla trafikslag för att den ska kunna vara öppen för alla människor. Annars skapas en sort "gated community" i City, vilket inskränker människors frihet och den ekonomiska tillväxten.  

LÄS ÄVEN "Aldrig förr har intresset för att köra bil varit så stort"

Men det är inte bara den faktiska utvecklingen som talar emot kommunernas synsätt, utan även svenska folkets uppfattning. KAK har låtit göra en Skop-undersökning där frågan löd ”Anser du att politikerna planerar på ett bra sätt för att möta behoven från den växande bilismen i Sverige?” Hela 73 procent av de tillfrågade ansåg att så inte är fallet. Vi ställde även frågan: ”Görs det tillräckliga satsningar för att underhålla och utveckla vägnätet i Sverige eller skall man satsa mer?”, vilket gav samma utfall. Oberoende av kön, ålder utbildning, sysselsättning, facklig tillhörighet, partisympati och bosättningsort är det en majoritet som anser att politikerna inte planerar på ett bra sätt för att möta behoven, vilket får ses som anmärkningsvärt.

Framtiden kommer att ställa krav på mer resande av alla slag. Att försöka planera bort bilismen innebär en stor risk att köra fast, både i en snödriva och i ohållbara trafiklösningar."

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.