Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson (L) är ny gruppledare för Liberalerna i Stockholm. Foto: Lieselotte van der Meijs

DEBATT. L och SD i Stockholm är varandras politiska motsatser

Jan Jönsson (L) sa i en intervju att han skulle motarbeta SD. Det fick Peter Wallmark (SD) att reagera. Nu svarar Jan Jönsson på reaktionen.

  • Publicerad 19:18, 23 jan 2020

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Liberalerna och SD i Stockholm är varandras politiska motsatser. Det framgår tydligt i SD:s gruppledare Peter Wallmarks debattartikel (22/1) om Liberalernas politik. Vi har helt olika syn på åt vilket håll samhället ska utvecklas. Ökad frihet och relationer mellan människor som bygger på respekt och medkänsla, eller mer av SD:s sortering av människor, nationalism och egoism.

DEBATT. SD: Liberalerna saknar relevans och idéer

När SD pekar finger och berättar hur andra ska leva, så tänker jag som liberal istället på vad jag själv kan bidra med. Liberalernas samhälle bygger på demokrati och mänskliga rättigheter, såväl som ansträngning, ansvar och att alla gör så gott de kan.

SD har suttit i kommunfullmäktige i mer än fem år nu. Hälften av SD:s ledamöter har redan uteslutits ur partiet. De få SD-ledamöter som är kvar deltar sällan eller aldrig i debatterna, svarar aldrig på frågor och har hittills aldrig lyckts skriva ihop en komplett budget. Det enda SD lyckats prestera i sitt ofullständiga budgetförslag är en kraftfull besparing på skolan på 240 miljoner kronor.

Liberalerna jobbar för att fler flitiga människor ska vilja bo i Stockholm. Men stockholmare ska självklart också ha friheten att studera på annan ort, för senare kunna flytta tillbaka och bidra. SD däremot vill kasta ut alla som bor utanför Stockholms län ur bostadskön. I praktiken skulle en ung stockholmare som flyttar till Uppsala för att studera, då få lämna kön.

Våldsutsatta kvinnor som behöver flytta ifrån sina våldsamma män måste kunna få förtur i bostadskön. Detta är en självklarhet för de flesta. Men inte för SD, som vill avskaffa dessa förturer.

För att förbättra integrationen har Liberalerna drivit på för att nyanlända elever ska spridas i alla Stockholms skolor, för att de snabbt ska få svenskspråkiga kamrater. SD vill istället placera alla nyanlända elever i separata skolor, så att de inte blandas med barn som talar svenska.

Det grönblå samarbetet i Stockholm satsar på fler kameror och ordningsvakter, men också på förebyggande insatser för att minska nyrekrytering bland unga till kriminalitet. Som socialborgarråd har jag infört allvarssamtal inom 48 h för barn som begår sitt första brott, avsatt särskilda pengar för att kunna tvångsomhänderta ungdomar som begår rån, infört tätare samarbete mellan socialtjänst och polis och ökat skyddet för barn som utsätts för våld i hemmet. Precis sådana insatser som polisen efterfrågar. I SD:s budget lyser förebyggande insatser med sin frånvaro.

SD har precis samma ekonomiska förutsättningar som alla andra partier i opposition. Att de då inte klarar av att prestera bättre är helt obegripligt.

Jan Jönsson är Stockholms nya L-topp