Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (V) och vice ordförande i Svenska Bostäder, Alexander Ojanne, gruppledare (S) Svenska Bostäder, Carolin Evander (V), suppleant Svenska Bostäder. Foto: Mikael Andersson/Pressbilder

DEBATT: Lägg korten på bordet om försäljningen av Vällingby centrum Wedin (M)

Den moderatledda majoriteten i Stockholms stad hävdar att en utredning kring försäljningen av Vällingby centrum har gjorts men ingen i oppositionen har fått se den, än mindre de boende i Vällingby. Dags att lägga alla korten på bordet Wedin, skriver representanter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

  • Publicerad 16:49, 26 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

I mitten av 1950-talet byggde staden genom Svenska Bostäder Vällingby centrum och för bara några år sedan renoverades det för miljardbelopp. Att det nu ska säljas ut till högstbjudande är både sorgligt och riskfyllt, dessutom går inte processen rätt till. Att sälja ett kommunalt ägt centrum är ett stort beslut och det kan få stora konsekvenser för lokalsamhället. Vi är många som minns Boultbee-affären som ledde till chockhöjda hyror och kraftigt försämrad service ibland annat Tensta, Högdalen och Bredäng.

Klart: Staden säljer Vällingby centrum

Men en försäljning får också stora konsekvenser för Svenska Bostäder, som både tappar hyresintäkter och en viktig del av bolagets historia och identitet eftersom det var Svenska Bostäder som en gång byggde det ikoniska centrumet och sedan starten har haft sitt huvudkontor där. Som ledamöter i bolagets styrelse har vi enligt aktiebolagslagen rätt till full insyn och är också personligen ansvariga för att vårda företaget och för besluten som bolaget fattar. Det är ett ansvar som vi tar på allvar.

DEBATT: "Utförsäljning av centrum leder till tomma lokaler och spökstäder"

I torsdags debatterades försäljningen av centrumen under budgetfullmäktige. Dennis Wedin hävdade att staden inte är rätt aktör för att driva förortscentrum, medan vi i oppositionen framhöll att en försäljning är riskfylld och att Vällingby centrum är ett kulturhistoriskt mycket viktigt centrum med verksamheter som Trappan och stadsteatern. Under debatten framkom det också uppgifter om att det ska finnas en utredning som innehåller risk- och konsekvensanalys över försäljningen. Trots att vi är ledamöter i styrelsen har inte någon sådan utredning presenterats för oss.

"Vi vill ha ett svar"

Om en utredning finns så borde den ha presenterats för hela styrelsen innan ett beslut om försäljning tas. Det är den vanliga beslutsgången i Stockholms stad. I det här fallet har beslutet dock redan fattats av majoriteten, eftersom beslutet att sälja kommunicerades av Dennis Wedin (som själv inte sitter i styrelsen) redan i början av oktober, via media. Frågan vi ställer oss är, finns det överhuvudtaget en utredning?

Antingen har ingen fullständig utredning gjorts innan beslutet om försäljning fattats, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att prislappen enligt borgarrådet själv väntas ligga på en miljard och få stora konsekvenser för såväl Svenska Bostäder som hela Västerort. Eller så har en utredning gjorts, men inte delgetts oss som är ledamöter i bolagsstyrelsen.

Båda alternativen är dessvärre lika allvarliga. Nu vill vi ha ett svar. Dennis Wedin, finns det en utredning om Vällingby centrum?

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (V) och vice ordförande i Svenska Bostäder

Alexander Ojanne, gruppledare (S) Svenska Bostäder

Carolin Evander (V), suppleant Svenska Bostäder