Precis som Paris är Stockholms stadskärna fullt av kulturarv som överlevt krig, kriser och katastrofer men som riskerar att monteras ned bit för bit i ovarsamma byggprojekt, skriver Liberalerna Björn Ljung och Hanna Gerdes. Foto: Stockholms stad

DEBATT: "Låt branden i Notre-Dame tala för kulturarvets skyddsbehov"

Sorg över det som gått förlorat går också att omvandla till insiktsfull beslutsamhet där ens prioriteringar kan sorteras om efter de insikter som krisen lämnat efter sig. Precis som Paris är Stockholms stadskärna fullt av kulturarv som överlevt krig, kriser och katastrofer men som riskerar att monteras ned bit för bit i ovarsamma byggprojekt, skriver Liberalerna Björn Ljung och Hanna Gerdes.

  • Publicerad 16:21, 17 apr 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

En hel värld har fått beskåda hur stora dela av Europas mest besökta historiska monument förtärdes av lågor. Den ikoniska katedraler som världsarvklassats av Unesco och överlevt revolution, ockupation och tog 182 år att bygga raserades i stora delar på några timmar.

M-toppen vill bygga nytt i gammal stil

Sorg över det som gått förlorat går också att omvandla till insiktsfull beslutsamhet där ens prioriteringar kan sorteras om efter de insikter som krisen lämnat efter sig. Precis som Paris är Stockholms stadskärna fullt av kulturarv som överlevt krig, kriser och katastrofer men som riskerar att monteras ned bit för bit i ovarsamma byggprojekt.

Branden sätter fingret på hur något som skapats under århundraden snabbt kan raseras. Den bevisar behovet av att vi tar ansvar för kulturarvet och vidtar åtgärder för att bevarar det.

Unikt 1800-talsmåleri funnet i synagoga

Kulturarvet formar vår identitet och vardag. Det omger oss överallt i städerna, i landskapet och på arkeologiska fyndplatser. Det finns i litteratur, konst och föremål men också i böcker vi läser och i filmer som vi känner igen oss i. Kulturhistoria och kulturmiljö är begrepp som trots att de båda får ta stor plats även i stadsplaneringsdebatten också är förrädiskt svåra att precisera. De består av flertalet komplexa komponenter som tillsammans över väldigt lång tid bildar en väv av värden som utgör grundpelare i en stads karaktär och själ. När dessa värden vägs mot projektekonomi eller andra lättpreciserade värden blir därför avvägningen ofta orättvis.

"Unikt kulturarv"

Stockholm har ett unikt kulturarv som också det har växt fram parallellt med hela linjen av Sveriges historia. Det är inte bara varje enskild byggnads detaljer och kvaliteter som skapar det värdet utan den sammantagna symfonin av alla byggnader från olika århundraden står tillsammans bildar tillsammans med oss människor som befolkar staden.

DEBATT. Liberalerna: Bevara Sturegallerian och bygg fler bostäder vid Stureplan

Stockholm måste byggas hållbart. Tyvärr uppförs ofta byggnader med betydligt kortare livslängd idag än för hundra år sedan. Vi måste våga lära oss av klassisk byggkonst och måste våga prioritera hållbarhet bygga hållbart på riktigt. Socialt, kulturellt, ekonomiskt och miljömässigt.

Bygger vi vackra byggnader, i en kvalitet som håller, med en strukturplanering som inkluderar, och med hänsyn till klimat och miljökrav, då bygger vi också vidare på det fundament som under hundratals år skapat den väv av värden som är Stockholms kulturarv.

Många städer i Europa bombades sönder. Andra sprängdes av modernismen, så också delar av Stockholm. Vi ställer oss i försvar för Stockholm. En stad vars med ett levande kulturarv som behöver försvaras.

Björn Ljung (L), Gruppledare stadsbyggnadsnämnden

Hanna Gerdes (L), Gruppledare kulturnämnden