DEBATT. Liberalerna: Alla skolor borde ha förhållningsregler för föräldrar och elever

Regler för elever och föräldrar i skolan är en het fråga. Lotta Edholm (L) anser att staden ska ha samma gränser för föräldrar och elever på alla sina skolor, skriver Lotta Edholm (L).

  • Publicerad 16:31, 7 nov 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Det är en stor skillnad på vilken ordning och vilka förväntningar som gäller på stadens skolor, som Stockholmdirekt nyligen rapporterat om. Detta påverkar tyvärr studieresultaten, som skiftar starkt mellan olika delar av staden. Vi ser också att pojkar presterar markant sämre än flickor, även på stadens mest högpresterande skolor. Självklart ska vi ha skolor där det råder samma studiero och samma förväntningar på eleverna, oavsett vilken skola och stadsdel det gäller. Att inte ha det, att sänka förväntningarna och acceptera stök, kränkningar eller brott, är att svika de elever som har de tuffaste förutsättningarna.

Det finns sannolikt inga andra arbetsplatser där arbetsron så tydligt skiftar och där så pass varierande förväntningar accepteras, som i skolan. Som liberaler vägrar vi tro att vissa elever eller vissa skolor inte kan nå kunskap. Och vi vägrar tro att pojkar inte kan prestera lika bra som flickor – i någon av stadens skolor. Men då krävs studiero för alla.

De rektorer som har gått före och skapat lugna och trygga kulturer på sina skolor med tydliga regler  har ofta ett mycket högt söktryck till sina skolor, och det gäller också föräldrar i familjer med lägre studievana. Vilka föräldrar vill inte ha tydliga förhållningsregler i skolan, för sina barn, för sig själva och veta vad de kan förvänta sig av skolan?

Det är rektor som leder arbetet på skolan. Men det är tydligt att alla rektorer inte känner att de har möjlighet att sätta tydliga gränser för både elever och föräldrar. I en del skolor har också låga förväntningar och stor otrygghet blivit norm, som att ”eleverna inte kan bättre än så”. Betänk vilket enormt svek mot eleverna detta är! Självklart ska staden på alla sina skolor ha samma gränser för föräldrar och elever att förhålla sig till. Liberalerna vill därför ha centrala förhållningsregler för föräldrar och elever, så att alla skolor har samma grund att stå på.

Rektor och lärare måste därför också få alla redskap de behöver för att upprätthålla trygghet och studiero. Liberalerna vill införa en central trygghetsakut med experter som kan hjälpa skolor som behöver det. Vi vill också införa sociala team som avlastar lärarna och låter dem ägna sig åt undervisningen istället för att reda ut bråk eller göra sociala insatser. Utöver det vill vi satsa på elevhälsan, särskilt vad gäller den psykiska hälsan. Alla elever har rätt till en trygg skolgång och att må bra."

Lotta Edholm. Foto: Lieselotte van der Meijs

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.