DEBATT. M: Låt 16-åringar ställa sig i bostadskön

Vi prioriterar ett första hem mer än nya naturreservat. Det måste byggas fler ettor i Stockholm, och åldersgränsen för att ställa sig i bostadskön bör sänkas till 16 år, skriver oppositionsborgarråden Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson (M).

  • Publicerad 10:33, 1 mar 2016

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Bostadsbristen är stor i flera delar av landet men den är särskilt påtaglig i Stockholm. Den största gruppen nyinflyttade är unga människor under 30 år men många är också utlandsfödda. Jakten på ett förstahandskontrakt med rimlig hyra, eller möjligheten att köpa en lägenhet som student, nyinflyttad till Sverige eller ung person som endast varit yrkesverksam i ett par år, är i princip omöjliga. Den som ändå lockas till storstaden får räkna med att flytta runt mellan flera olika lägenheter med hyreskontrakt till ockerpriser, utan någon trygghet eller fast punkt i vardagen.

Oenigheten i regeringen om hur bostadsbristen ska lösas råder även lokalt i Sveriges mest folkrika kommun, Stockholm. Idag står över en halv miljon människor i regionens bostadskö, samtidigt som styrande politiker försenar tusentals nya hem för människor. Förklaringen är att S har svårt att regera ihop med MP, som hellre prioriterar naturreservat än att bygga bostäder i en stad. På grund av oenigheten bordläggs eller stoppas tusentals nya bostäder och handläggningstiderna har på ett år ökat med sex månader för nya detaljplaner.

Moderaterna i Stockholms stad är beredda att ta ansvar för bostadsbristen och prioriterar ett första hem åt stockholmare mer än nya naturreservat som stoppar nya bostäder för all framtid.

Fler bostäder är en förutsättning för en fortsatt stark utveckling av Stockholm. Alliansen fick upp byggtakten i Stockholm till den högsta sedan 70-talet. En fortsatt hög byggtakt är nödvändigt för att människor ska kunna bosätta sig i Stockholm och för en bättre tillväxt. Vi ser nu att detta äventyras på grund av att de rödgröna inte kommer överens. Alternativet kommer framför allt att drabba de unga som vill komma till Stockholm för att studera eller arbeta, samt för företag som inte lyckas rekrytera på grund av bostadsbristen och därmed uteblir både jobb och tillväxt.

Moderaterna vill underlätta för unga att få sin första bostad, så att fler ettor byggs med rimliga hyror. Det tar idag sex till åtta år i bostadskön för ett förstahandkontrakt på en enrumslägenhet i Stockholm. I ett första led vill vi att avgiften för bostadskön för de under 26 år ska bort, faktum är att det tar tid att få en bostad i Stockholm. Då måste trösklarna sänkas och därför förslår vi att det ska vara möjligt att ställa sig i kön redan från 16 års ålder.

Många ungdomar som försöker att komma in på arbetsmarknaden vittnar om att nya bostäder som byggs är för dyra. Förutom att bygga mer måste vi se över de regelverk vi har. Ett antal lösningar, nationellt och kommunalt, skulle ge direkt genomslag på hyran genom att underlätta för ett mer kostnadseffektivt byggande.

Det ska bli billigare för aktörer som vill bygga ettor i Stockholm. Aktörer som vill bygga lägenheter på 30 kvadratmeter ska betala en halv tomträttsavgäld (årsavgift) för marken, kunna göra avsteg från bland annat kravet på balkong/uteplats, storlek på städskåp och en mindre wc-yta. Moderaterna i Stockholms stad vill också genomföra markanvisningstävlingar där marken tilldelas den aktör som kan bygga med lägsta hyran. Handläggningstiden för att få bygga är idag en långdragen process, alla goda krafter måste hjälpas åt, Moderaterna vill att stadsbyggnadskontoret ska prioritera detaljplaner där smålägenheter ingår.

Därtill måste rörligheten öka, och därför behövs ytterligare förändringar för att underlätta andrahandsuthyrning och minska skatterna i samband med flytt. Moderaterna har som mål att byggstarta 20 000 smålägenheter under mandatperioden, nödvändiga åtgärder för den glädjande höga inflyttningstakten till Stockholm. För att Stockholm ska fortsätta vara en huvudstad med många möjligheter är det nödvändigt att alla som vill vara med och bidra till det ska kunna göra det, grundförutsättning är att ha någonstans att bo.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

StockholmDirekt Comment Policy

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Please read our Comment Policy before commenting.