Jan Valeskog, (S) tycker att det ska byggas en sopsug vid Liljevalchs. Foto: Pressbild/Karin Nilsson

DEBATT: "M sa nej till Liljevalchs sopsug – nu kommer sopbilar skapa kaos på Djurgården"

Nu kommer klimatpåverkan att öka om staden drar sig ur och inte lägger in sopsugen som en del i renoveringen, skriver Jan Valeskog (S) om den uteblivna sopsugen vid Liljevalchs.

  • Publicerad 15:20, 16 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Häromdagen beslutade Stockholms borgerliga majoritet att gå vidare med renoveringen av Liljevalchs konsthall. Gott så. Däremot röstade man ner förslaget om att samtidigt göra en klimatsatsning i samband med renoveringen. Nämligen att bygga en sopsugsanläggning för hela området.

Ideologisk ilska i kvällens KF

Dennis Wedin (M) hävdar att det är fullt ut miljövänligt att soporna istället ska forslas bort med lastbilar. Sopsugsanläggningen var en del av en planerad samlösning med flera andra aktörer inom området, bland annat Gröna Lund och Pop House. Lösningen hade inneburit en reducering av transporter och minskad klimatpåverkan.  

Nu kommer klimatpåverkan att öka om staden drar sig ur och inte lägger in sopsugen som en del i renoveringen. Inte minst eftersom verksamheterna där växer och drar till sig mer människor. Lastbilstransporter är inte framtiden för en klimatsmart sophantering. Stockholm borde varken sänka de egna ambitionerna eller dra ner andras ambitioner för att vara klimatsmarta. Men det säger något om denna majoritets klimatambitioner att man lägger fram ett ärende som man vet kommer ha stora negativa klimatpolitiska effekter utan att analysera förslaget.

"Säkerhetsrisk"

Utöver det finns det risk för att alla dessa soplastbilar kommer skapa stor oreda. Över 15 miljoner besökare kommer årligen till Djurgårdens olika attraktioner. En analys som gjordes kom fram till att det är ”direkt olämpligt” att ha backande avfallsfordon på området, en säkerhetsrisk. Den som varit på Gröna lund en varm sommardag och sett mängden folk där, förstår att denna slutsats är korrekt. Mer klimatpåverkan och mindre säkerhet är en bra sammanfattning. Men fakta har aldrig fått ta en framträdande plats hos de som styr staden idag.

Känner jag Wedin rätt kommer han ta sin vanliga linje när han läser detta. Vilket är ”anfall är bästa försvar.” Han kommer hävda att vi har fördyrat projektet och att han nu bara tar ansvar för skattebetalarnas pengar. Eftersom alla inte kan ha detaljkoll på alla turer i olika projekt, så är det dessvärre en taktik som ibland fungerar. En politisk dimridå som döljer sanningen. För att undvika detta så kan det vara bra att upplysa om att Kommunfullmäktige i enighet har beslutat om att fullfölja detta viktiga projekt.

"M har inte haft något alternativt förslag"

Sant är att projektet har blivit dyrare. Svåra markförhållanden och omfattande grundförstärkningar har kostat betydande belopp. Vilket är fullt naturligt i ett projekt av denna storlek. Moderaterna, med Dennis Wedin i spetsen har dock inte någon gång under resan lagt fram ett alternativt förslag. Istället har man röstat för de förslag som har presenterats. Man har ställt sig bakom projektet fullt ut. Detta är fakta, oavsett hur Wedin kommer försöka skruva på sanningen. Det som är riktigt tråkigt är dock att majoriteten återigen har visat att man inte har särskilt höga ambitioner för att göra de klimatinvesteringar som Stockholm skulle kunna göra. Om den politiska viljan fanns.

Jan Valeskog, oppositionsborgarråd (S)