Cecilia Brinck (M) vill han nya regler för skolbaracker. Foto: Andreas Enbuske/Claes Amrén

DEBATT. M: "Statliga regelverk ett hinder för skolorna"

Hundratals skolor och förskolor måste stängas framöver på grund av att det saknar permanent bygglov. Detta kräver flexiblare byggregler, skriver Cecilia Brinck (M) och föreslår att Moderaterna och Socialdemokraterna löser detta tillsammans.

  • Publicerad 14:33, 25 maj 2016

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Vi behöver gemensamt uppvakta den socialdemokratiskt ledda regeringen för att skyndsamt få till stånd lättnader i regelverket

"186 förskolor och 534 skolor i Stockholms stad riskerar att behöva stänga de kommande åren eftersom de saknar permanenta bygglov. Sedan beslut om tillfälliga bygglov för skolor och förskolor fattades så har regelverket kring tillfälliga bygglov skärpts och kan inte längre beviljas mer än max tio år. Det innebär enorma utmaningar för Stockholms stad.

Under hösten 2015 lyfte moderaterna frågan om vilken plan och beredskap som staden har för att hantera de aktuella verksamheterna. Att de tillfälliga byggloven löper ut är ingen nyhet utan har varit känt under en lång tid, trots det har inga konkreta förslag presenterats på hur frågan ska lösas. Detta försvårar verksamheternas möjlighet att skapa en långsiktig planering samtidigt som familjer och medarbetare som berörs inte får några besked om framtiden.

De statliga regelverken hämmar inte enbart nyproduktion av bostäder för framtida stockholmare utan det drabbar även stadens viktigaste kärnverksamheter, skolan och förskolan. Förutom att rekrytera bra lärare, se till att barnen får en trygg start på livet och en meningsfull förskola slåss våra kärnverksamheter också mot byggnadsprocesser. De statliga regelverken är idag hinder för att förskolorna i Stockholm ska kunna finnas till, det är väldigt allvarligt. När vi frågade stadsbyggnadsrådet Roger Mogert (S), om vilka åtgärder som staden planerar vidta för att komma till rätta med detta så har vi fått beskedet att det är verksamhetsutövaren som behöver vidta åtgärder för att lösa detta. Det visar på att socialdemokraterna inte tar frågan på allvar och inte är beredda att ta ansvar för stadens roll i detta. Kommunen har ett ansvar att tillhandahålla barnomsorg för kommunens invånare, när förskolor eller skolor tvingas stänga på grund av detta så är det kommunens ansvar att inrymma de hundratals barn som drabbas i annan verksamhet.

Därmed bör det också ligga i stadens intresse att hitta en långsiktigt hållbar lösning på problemet. Att hänvisa till att det är verksamhetsutövarnas ansvar att ansöka om en ändring av detaljplanen, en process som tar 18 månader, visar på en stor oförståelse för människors oro och det hjälper definitivt inte de barn och föräldrar på Stora Essingen som behöver en förskoleplats här och nu.

I en stad som Stockholm med en växande befolkning är våra förskolor bland de viktigaste kärnverksamheterna staden driver. Förskolan är sammankopplad med en trygg start i livet, livspusslet för föräldrar men det är också starten på språkutveckling för nyanlända barnfamiljer.

Trots att socialdemokraterna styr i regeringen, och kan påverka de statliga reglerna, men även i Stadshuset är det av yttersta vikt att se till att de statliga regelverken inte utgör hinder för stockholmarna. Både moderaterna och socialdemokraterna har gemensamt tagit ansvar för byggnadsprocesserna i Stockholms stad över mandatperioder.

Vi behöver gemensamt uppvakta den socialdemokratiskt ledda regeringen för att skyndsamt få till stånd lättnader i regelverket, frågan om bygglovsprocesserna är av den digniteten att partiöverskridande enighet behövs för stockholmarnas bästa. Här har Socialdemokraterna en chans att visa att de faktiskt prioriterar förskolan och värnar om Stockholms barn och föräldrar."

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.