Clara Lindblom (V), gruppledare skriver om budgetdebatten i Stadshuset. Foto: Linda Gren

DEBATT: Majoritetens budget gör inte Stockholm tryggare

Idag inleds den två dagar långa budgetdebatten i Stockholm stad och på ena sidan kommer den blågröna majoriteten stå och plädera för en nedskärningsbudget som urholkar välfärden. På den andra sidan kommer vi att stå och visa att en annan väg är möjlig med en budget som satsar på det förebyggande arbetet och på välfärden. Bara så kan vi bygga en jämlik och trygg stad, skriver Clara Lindblom, gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholm.

  • Publicerad 08:37, 20 nov 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Idag inleds budgetdebatten i Stockholms stad och den blågröna majoriteten kommer att prata sig varma om vikten av ökad trygghet i staden. Men samtidigt som de satsar stort på ordningsvakter så måste stadsdelarna skära ner på sina öppna verksamheter för barn och unga eftersom förra årets skattesänkning lett till att det saknas pengar. Det är en oansvarig politik och den kommer inte att leda till en tryggare stad.

Här är viktigaste punkterna i nya grönblå budgeten

För ett år sedan när den styrande blågröna majoriteten lade fram sin första budget var vi många som blev både häpna och bestörta. I ett osäkert ekonomiskt läge med en inkommande lågkonjunktur vid horisonten valde de blågröna med Moderaterna i spetsen att sänka skatten med 16 öre, till en kostnad av över 400 miljoner kronor om året.

Vi varnade redan då för att den skattesänkningen skulle innebära stora besparingar med nedskärningar som följd. Ett år senare kan vi konstatera att många av våra farhågor har besannats. Ombildningar av hyresrätter, nedskärningar på biblioteken och kulturskolan, anställningsstopp och indragen personal inom stadsdelarnas öppna verksamheter, underfinansierad äldreomsorg och socialtjänst. Listan kan göras lång.  

I förra veckan kom också beskedet att två parklekar och en fritidsgård i Farsta hotas av nedläggning. För många kanske det inte låter som en särskilt stor sak. Men faktum är att den här typen av öppna verksamheter för barn och unga är helt ovärderliga för att kunna upptäcka föräldrar och barn som av någon anledning har det kämpigt och för att tidigt kunna sätta in extra stöd. För arbetet med en tryggare stad börjar redan med en trygg uppväxt för de små barnen och ungdomarna. Det är på dem som vi måste satsa de stora resurserna.

DEBATT: "Lägg inte ner våra fritidsgårdar och parklekar i Farsta"

Polisen och kriminologerna framhåller vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser. För varken polisen eller hårdare straff kommer ensamt lösa problemen med gängkriminalitet och skjutningar när det för varje person som lagförs står tio unga män som är beredda att ta hans plats. Det förebyggande arbetet måste alltså gå hand i hand med de polisiära insatserna.

En miljard mer till välfärden

Men det örat vill inte den blågröna majoriteten lyssna på. De har istället under det gångna året skurit ner på stadsdelarnas förebyggande verksamheter för att bekosta den skattesänkning som de genomförde förra året. En skattesänkning som kostar över 400 miljoner kronor om året.

Vänsterpartiet kommer aldrig att gå med på majoritetens nedskärningar, och det visar vi i vår budget som är raka motsatsen till majoritetens. Vi kan till exempel satsa nästan en miljard mer på välfärden än majoriteten, eftersom vi prioriterar våra barn och unga framför sänkt skatt. I vår budget lägger vi ordentliga resurser på skola, förskola och fritidsgårdar och vi väljer att satsa på öppna bibliotek, medborgarvärdar, fältassistenter och sommarjobb för unga framför fler ordningsvakter. Det är inte ett svårt val för oss.

Idag inleds den två dagar långa budgetdebatten i Stockholm stad och på ena sidan kommer den blågröna majoriteten stå och plädera för en nedskärningsbudget som urholkar välfärden. På den andra sidan kommer vi att stå och visa att en annan väg är möjlig med en budget som satsar på det förebyggande arbetet och på välfärden. Bara så kan vi bygga en jämlik och trygg stad.

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd Stockholms stad