Elvir Kazinic, (S), vice-ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd,Tamim Alameddine (S), Vällingby, Anders Österberg (S), riksdagsledamot, Järva Foto: Pressbilder

DEBATT: "Majoritetens kalkyl går inte ihop – så vill vi skapa ett tryggare Stockholm"

Ett tryggare Stockholm skapas genom tidiga, riktade och breda insatser i våra socioekonomiskt svaga områden. Genom att bryta segregation, lyfta skolor i utsatta områden och öka myndigheters samverkan kring riskgrupper, särskilt barn och unga, kan kriminalitet förebyggas. Det är så vi skapar trygghet för alla – inte minst för oss som bor i socioekonomiskt svaga områden, skrivet Socialdemokraterna

  • Publicerad 11:42, 2 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Allt för ofta präglas våra socioekonomiskt sämre ställda områden av att människor sällan bor kvar där under en längre tid, man väljer att flytta därifrån så fort man etablerat sig i samhället. Det för med sig långsiktiga negativa följder – där dessa områden ofta blir övergångszoner utan någon stabilitet eller trygghet. Människor byts ut, men problemen i områdena består. Det här behöver vi göra något åt.

Våra socioekonomiskt svaga områden i Stockholm präglas av sämre ekonomiska resurser, av trångboddhet, av högre arbetslöshet och större otrygghet. Men här finns även positiva tendenser som vi också måste prata om och synliggöra. Vi har exempelvis under senare tid sett en god utveckling gällande att många människor har fått bättre möjligheter att få jobb och bli självförsörjande. Vi ser även hur nya initiativ, projekt och föreningar växer fram för ökat engagemang, gemenskap och inkludering. Alla dessa positiva tendenser bidrar till bättre etablering och integration samt till att områdena utvecklar goda förutsättningar för långsiktig stabilitet och trygghet.

"Kalkylen går inte ihop"

Men med Allianspartierna och Miljöpartiet, den så kallade blågröna majoriteten i Stockholms stadshus – så ser vi nu hur flera viktiga initiativ och lyckosamma projekt dras tillbaka till förmån för skattesänkningar och effektiviseringskrav. Vi ser dessutom hur stadsdelarnas pengar till barn, fritid och kultur minskar avsevärt. De blågröna menar att det de egentligen gör är att satsa på den ordinarie kärnverksamheten. Problemet är bara det att vi vet att när man sänker skatten, så har man inte lika mycket pengar till barn, kultur och fritid. Inte heller har man mer pengar till kärnverksamheten som de blågröna gärna hävdar och basunerar ut.

För oss är det tydligt att kalkylen inte går ihop – att man inte både kan sänka skatten, sätta upp effektiviseringskrav och samtidigt satsa mer på välfärden. Det är en politik som varken håller eller duger. För oss är den nya inriktningen tydlig – det märks vem som styr Stockholm idag. Det är en majoritet som bedriver en politik för de få, en politik för ökad segregation och ökade klyftor. En politik som kommer lämna efter sig en delad stad, långt ifrån målet om en stad för alla.

När vi ser växande socioekonomiska skillnader, ökad segregation och otrygghet kan inte svaret på dessa samhällsutmaningar vara skattesänkningar, besparingar, effektiviseringar och välfärdsförsämringar. Det är en orimlig och ohållbar politik. Och framförallt en orättfärdig politik.

"Helhetstänk behövs"

Det är dags att inse och förstå att en politik för ökad jämlikhet, bättre etablering och större trygghet är en politik som utgår från en helhet. Ska vi omvandla våra socioekonomiskt svaga områden till socioekonomiskt starka områden med stabilitet och trygghet över tid – så behöver politiken utgå ifrån ett helhetstänk där insatser behöver göras samordnat, de behöver göras tidigt, de behöver vara riktade och breda och samtidigt inneha ett långsiktigt perspektiv. Så skapar vi, socialdemokrater – ett samhälle där vi blir starkare tillsammans.

Vår politik utgår från att alla ska bidra och ingen lämnas efter. Fler ska jobba och de som står utanför arbetsmarknaden ska snabbt i utbildning som leder till jobb. Vägen framåt måste vara att rikta arbetsmarknadsinsatser mot de som behöver det bäst och här är vår satsning gällande kommunala visstidsanställningar, så kallade Stockholmsjobben en viktig modell framåt.

Vi ska bygga fler bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga och stoppa utförsäljningar och ombildningar av hyresrätter som de blågröna nu initierar. Därför vill vi införa en bostadsgaranti för ungdomar mellan 18–25 år. För vi vet att ett självständigt liv börjar med egen försörjning och egen bostad. I Moderaternas Stockholm bidrar utförsäljningar och ombildningar av hyresrätter till ökade bostadspriser och stänger ute många resurssvaga personer från bostadsmarknaden.

Ett tryggare Stockholm skapas genom tidiga, riktade och breda insatser i våra socioekonomiskt svaga områden. Genom att bryta segregation, lyfta skolor i utsatta områden och öka myndigheters samverkan kring riskgrupper, särskilt barn och unga, kan kriminalitet förebyggas. Det är så vi skapar trygghet för alla – inte minst för oss som bor i socioekonomiskt svaga områden.

Skola före skattesänkningar

I Stockholm skapar vi en likvärdig skola där inget barn lämnas efter. Vi ska inte ha dåliga eller uppdelade skolor – det duger inte. Våra skolor ska ge alla barn rätten att lära och varje barn ska få det stöd den har rätt till. Därför vill vi i skolor med stora utmaningar i våra socioekonomiskt svaga områden ta in fler lärarassistenter för att säkerställa att eleverna får det stöd och den arbetsro de behöver. Det går alltid före de blågrönas skattesänkningar.

En sammanhållen politik för en stad som håller ihop innebär att vi genomdriver konkreta och långsiktiga reformer för ett tryggare, mer jämlikt och hållbart Stockholm. Där vi vet att vi behöver ökade satsningar på välfärden, samtidigt som vi behöver föra en kompromisslös kamp mot kriminaliteten. Där vi vet att vi behöver bygga fler hyresrätter för vanligt folk, samtidigt som vi behöver satsa mer på barnfamiljer och jämlika livsvillkor. Där vi vet att vi behöver satsa mer på att öka människors trygghet och tillit och samtidigt arbeta för att förhindra diskriminering och andra hinder på arbetsmarknaden. Byggandet av ett starkare och tryggare Stockholm måste helt enkelt ske brett, riktat och sammanhållet – det är vårt framtidskontrakt framåt.

Anders Österberg (S), riksdagsledamot, Järva

Tamim Alameddine (S), Vällingby 

Elvir Kazinic, (S), vice-ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd