Stockholm gör mycket men behöver göra mer för att bli en stad för alla, menar socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP). Foto: Mostphotos/Anders J Larsson

DEBATT. Miljöpartiet: "Vi behöver göra mer för att bli en stad för alla"

Organisationen Fika för alla menar att det krävs mer för att "Ett Stockholm för alla" ska bli verklighet. Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) håller med. Här är hennes plan.

  • Publicerad 10:19, 24 feb 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Oavsett var i Stockholm du växer upp eller när i livet du flyttar hit ska du som stockholmare ha möjlighet att färdas väl genom livet. Vi i den rödgrönrosa majoriteten jobbar därför utifrån visionen om att Stockholm ska vara en stad för alla. I ett debattinlägg här på Stockholmdirekt skriver föreningen Fika för alla att det krävs mer för det ska bli verklighet. Jag kan bara hålla med. Vi behöver göra mer.

LÄS ÄVEN: Fika för alla: "Stockholm är inte en stad för alla"

Det sociala arbetet är centralt för att ställa om Stockholm till en stad för alla. Det handlar om att stötta och hjälpa människor som under en tid av sitt liv kan behöva extra stöd. Hjälp med ekonomiskt bistånd eller en bostad. Det handlar om att motverka segregation genom att skolor i socialt utsatta områden får mer resurser och genom att skapa fler jobb över hela staden. Det handlar om att Stockholm ska vara en stad både för oss som redan bor här men också en öppen stad som välkomnar både vuxna och barn som tvingats fly.

Personer som sover utomhus ökar

I Stockholm minskar både antalet personer som är hemlösa och antalet personer som behöver ekonomiskt bistånd. Men bland dem som fortfarande lever på ekonomiskt bistånd gör många det under längre tid och i gruppen hemlösa är det fler som sover utomhus. De stockholmare som redan har det väldigt svårt har med andra ord fått det ännu tuffare. Vi behöver verkligen göra mer.

När det gäller vårt hemlöshetsarbete har vi påbörjat arbetet med att utveckla Bostad först som innebär att en person som lever i hemlöshet kan få en fast bostad på en gång istället för att slussas genom en rad olika insatser som exempelvis härbärge och träningslägenhet. Fler lägenheter ska förmedlas genom Bostad först.

Trångboddheten är ett annat stort problem. Det drabbar inte minst barn som kan ha svårt att läsa läxor hemma eller som kanske känner att de inte kan ta hem kompisar. Tillgången till billigare hyresrätter måste öka och det är därför som vi har satt ett stopp för försäljningar från allmännyttan. Vi bygger också fler hyresrätter och vi har sänkt inkomstkraven för att kunna få en bostad. Arbetet med att göra Stockholm till en stad för alla är påbörjat men det är långt ifrån klart.

Bekymrad

Varje dag gör socialarbetare i vår stad fantastiska insatser. De kämpar för att göra människors liv lättare att leva. De ger stöd och skydd till barn som har det svårt.
De ger människor som har fallit kraft att resa sig upp igen. Därför blir jag bekymrad över att Fika för alla säger att socialtjänsten hänvisar hjälpsökande till frivilligorganisationer. Stockholm ska samarbeta med civilsamhället men inte lämpa över ansvaret på frivilliga krafter. Detta är en viktig skillnad och om ni möter personer som inte fått den hjälp som de har rätt till så uppmuntra dem gärna att framföra det till deras socialsekreterare eller dennes chef. Alla ska få den hjälp de har rätt till!

LÄS ÄVEN Bjuggren (S): "Ingen ung ska lämnas utanför i mitt Stockholm"

I vår stad finns ett väldigt stort engagemang och en stark känsla av medmänsklighet. Vi såg det inte minst under hösten 2015. Det ovärderliga arbete som civilsamhället utför är ni i Fika för alla en del av.

Ideella organisationer viktiga

För Stockholm är frivilligorganisationerna mycket viktiga och därför både samarbetar vi med civilsamhället och stöttar arbetet ekonomiskt. Vi har också startat flera IOP (Idéburet offentligt partnerskap) där staden gått in och finansierat en viss verksamhet som staden efterfrågat och som en frivilligorganisation har kunnat utföra.

Vi behöver fortsätta arbetet med att bygga ett samhälle som håller ihop, där alla känner att de får vara med. Det arbetet är påbörjat, men långtifrån avslutat. Här hoppas jag att vi kan fortsätta att arbeta tillsammans, sida vid sida. För att Stockholm ska bli en stad för alla."

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.