Alexander Ojanne, ledamot idrottsnämnden (S) Foto: Pressbild/Anette Andersson

DEBATT: "Minska inte rugbysatsningen på Gubbängen"

Det är anmärkningsvärt att ansvariga borgarråd lyckas med konststycket att kraftigt försämra projektets innehåll, till synes utan att någon ekonomisk förbättring skett, skriver Alexander Ojanne (S) om nya rugbyplanerna på Gubbängen.

  • Publicerad 14:58, 5 sep 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Högerstyret fortsätter att behandla stockholmsidrotten styvmoderligt och bantar nu kraftigt den satsningen på Gubbängens Sportfält som framförallt skulle kommit rugbyn till del. Den planerade konstgräsplanen stryks, belysningen sparas in på och många av de kringfaciliteter som krävs för spel i de högre divisionerna finns inte längre kvar i förslaget. Stockholm kommer inte heller i framtiden kunna anordna landskamper, dessa är förvisade till Norrköping och andra mellanstora städer i riket.

Beskedet: Två rugbyplaner på Gubbängsfältet

I samband med byggandet av en ny stadsdel på Årstafältet planerades en flytt av befintliga rugbyplaner till ersättningsytor i Gubbängen. Detta ligger i linje med principen om att när befintlig idrottsmark tas i anspråk för exempelvis bostadsbyggande, ska idrottsmarken alltid ersättas med nya idrottsytor. Något som tyvärr högerstyret tummat på sedan de tillträde men som de denna gång glädjande nog står fast vid.

Dessvärre har ambitionsnivån för projektet sänkts kraftigt. Den planerade konstgräsplanen lyfts ut ur projektet. Konstgräsplanen var avgörande för att kunna ha försäsongsträning och få ut fler träningstimmar. Rugbyträning och matcher kan inte genomföras på fotbollens konstgräsplaner då rugby kräver ett mjukare underlag under konstgräset för att minimera skaderisken. Därför är konstgräset för rugby på Gubbängen en viktig investering för rugbysporten i Stockholmsområdet. Med den nuvarande planeringen för mindre belysning förkortas dessutom säsongen då det inte går att maximera träningstiderna på kvällstid under hösten. Det rör sig om många hundra förlorade träningstimmar om året.

Det är rimligt att försöka få ner kostnaderna i ett projekt och vi välkomnar en god ekonomisk hushållning och kostnadseffektiva investeringar. I detta projekt kan vi dock bara se att projektet bantats utan att några pengar sparats. Det reviderade inriktningsbeslutet som togs i februari 2018 medan jag var ordförande i idrottsnämnden innehåller en fullstor konstgräsplan, två fullstora naturgräsplaner, parkering samt en servicebyggnad. Detta till en total projektram på 87 miljoner kronor. I högerns nya förslag är investeringsutgiften fortfarande 87 miljoner kronor, men nu utan konstgräsplan, viss belysning, läktare, korrekt inhängning med mera.

Det är anmärkningsvärt att ansvariga borgarråd lyckas med konststycket att kraftigt försämra projektets innehåll, till synes utan att någon ekonomisk förbättring skett.

Alexander Ojanne

S-gruppledare idrottsnämnden