Alexander Ojanne och Veronica Palm (S). Foto: Stockholms stad/Sofia Runarsdotter

Debatt: Moderater – stjäl inte våra fotbollsplaner

"Det är tydligt att högern inte har en politik för vare sig idrotten, folkhälsan eller Rågsved", skriver Alexander Ojanne (S) och Veronica Palm (S).

  • Publicerad 14:57, 23 okt 2019

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Barn som idrottar bidrar inte bara till en bättre generell folkhälsa. De presterar också bättre i skolan, får stärkt immunförsvar och lär sig demokrati i en av civilsamhällets starkast grenar, idrottsrörelsen. Det borde vara i alla politikers intresse att öka barns möjligheter att idrotta men moderatstyret väljer nu att ta bort en fotbollsplan i Rågsved och inte ersätta den med någon ny.

Stockholm har ett stort underskott av idrottsanläggningar, sämst tillgång per person i hela landet, och utvecklingen går tyvärr åt fel håll. Delvis för att huvudstaden växer, men också på grund utav bristande intresse från den styrande majoriteten gällande att investera i idrottsanläggningar. I Rågsved har högern gått ännu längre och planerar nu att till och med ta bort en fotbollsplan.

Det är lokaler för nya arbetsplatser som ska byggas på fotbollsplanen och det har vi ingenting emot. Söderort behöver fler arbetsplatser, i synnerhet Rågsved. Den nya byggnaden vid Rågsvedsvägen skapar dessutom rörelse och folkliv. Under förra mandatperioden, när Socialdemokraterna styrde i staden, var det självklart att varje kvadratmeter idrottsmark som togs i anspråk för annat skulle ersättas fullt ut. Den principen urvattnats nu med högern vid makten.

Under 2018, när S-budgeten fortfarande gällde, kommunicerades att fotbollen skulle kompenseras genom att Högdalens BP skulle få konstgräs. Under våren 2019 kom besked från den nya högermajoriteten om att så inte skulle bli fallet. Vi ser nu hur en redan stor anläggningsbrist i Stockholm blir ännu större.

I det Socialdemokratiska förslaget till budget har vi tillfört medel för att utvecklingen av Högdalens BP ska kunna starta redan nästa år. När Socialdemokraterna ledde staden fördubblades direkt investeringarna på idrott och sedan maktskiftet har idrotten konsekvens nedprioriterats av den grönblåa majoriteten. Det är tydligt att högern inte har en politik för vare sig idrotten, folkhälsan eller Rågsved.

Ny maskinhall byggs på bollplan i Rågsved