Anna König Jerlmyr (M) och Joakim Larsson (M). Foto: Thomas Carlgren

DEBATT. Moderaterna: "Är det din hyra Socialdemokraterna vill höja?"

Stockholms stad ska höja markhyran. En mycket dålig idé, anser Anna König Jerlmyr (M) och Joakim Larsson (M) som menar att en höjd tomträttsavgäld drabbar vanliga stockholmare för hårt.

  • Publicerad 05:48, 5 sep 2016

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Socialdemokraterna i Stockholms stad har bestämt sig för en mycket kraftig höjning av tomthyran. Den föreslagna höjningen av hyran, som kallas tomträttsavgäld, skulle slå hårt mot många hushåll. En normalstor trerummare får 1 250 kronor högre hyra i månaden, totalt 15 000 kronor per år. För större lägenheter och villor kan det handla om uppemot 18 000 kronor per år. Att marken blir dyrare innebär också att fastighetens värde sjunker. Enligt fastighetsexperter kan en trerummare drabbas av en värdeminskning på över en halv miljon kronor.

Stockholms stad hyr ut mark till omkring 5 500 småhus och 3 900 flerbostadshus i Stockholm, totalt drabbas 55 000 hushåll. Socialdemokraternas förslag om att höja tomthyran innebär ännu ett dråpslag mot stockholmarnas privatekonomi. Särskilt utsatta blir de som redan har det tufft att få ihop sin ekonomi, då höjningen av tomthyran sker utöver de skattehöjningar som Socialdemokraterna i Stockholm har genomfört de senaste två åren. Till det kommer de skattehöjningar och försämringar av ROT- och RUT-avdragen som Socialdemokraterna i regeringen har beslutat om och som drabbar Stockholm särskilt hårt.

Sammantaget ökar kostnaderna för ett genomsnittshushåll i Stockholm som bor på tomträttsmark med omkring 35 000 kronor per år. Det motsvarar mer än en månadslön i höjda kostnader.

Höjd tomthyra försämrar inte bara stockholmarnas hushållsekonomi utan riskerar också att förvärra den redan allvarliga bostadskrisen. I ett läge där bostadsmarknaden redan genomgår stora förändringar till följd av bland annat amorteringskrav kommer höjd tomthyra göra det mindre attraktivt att bygga nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. En utveckling som riskerar att bromsa in Stockholms tillväxt. 

Som skäl för höjningen anger Socialdemokraterna att den kommer generera mer intäkter till staden. Då ska man komma ihåg att de redan har höjt skatten med 1,3 miljarder kronor. Trots det går äldreomsorgen back med 60 miljoner kronor och socialtjänsten har ett underskott på 77 miljoner kronor. Och ovanpå allt detta lånar Socialdemokraterna en miljard kronor – varje månad. Ett kvitto på att ledarskapet har fallerat i förmågan att hushålla med stockholmarnas insamlade medel. 

Vi moderater säger nej till Socialdemokraternas chockhöjning av tomthyran. Stockholm behöver ett ledarskap som tryggar stadens finanser och välfärd utan att människor ska riskera att behöva lämna sina hem för att de inte längre har råd att bo kvar."

LÄS ÄVEN

Västerortsbor kan få kraftigt höjd markhyra

Söderortsbor kan vänta sig chockhöjd tomthyra

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.