Färdiga. Modulhusen vid Tantolunden är klara för inflyttning. Foto: Sophie Stigfur

DEBATT: Modulhusen på Södermalm ingår i ett Stockholm för alla

Det är så här integrering och byggandet av ett Stockholm för alla ser ut, skriver tre företrädare för Stockholms stad inför invigningen av modulhusen för nyanlända på Södermalm.

  • Publicerad 08:00, 15 jun 2018

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Inom kort kommer ett 90-tal nyanlända, främst familjer, flytta in i modulbostäderna vid Tantolunden. Det är samma plats som Stockholms stad använde när vi evakuerade folk i samband med bygget av Citybanan.

Stockholms stad har sedan året 2016 tagit emot och tillhandahållit tillfälliga bostäder åt 5 700 nyanlända stockholmare. Med nyanlända avses i detta sammanhang personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd i Sverige. Under 2018 kommer Migrationsverket att anvisa ytterligare 1 882 nyanlända till Stockholm.  

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Att sprida de nyanlända över hela Stockholm har varit en tydlig politisk ambition, då etablering och inkludering hör ihop. Ska vi bygga ett Stockholm som håller ihop krävs en blandad stad.

I det fallet är Vintertullens boende för nyanlända och modulbostäderna vid Tanto små, men ändå viktiga exempel på hur vi kan fördela ansvaret för dem som kommit till Sverige och Stockholm. På längre sikt krävs förstås ett både större och mer varierat bostadsbestånd.

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!


Både SHIS Bostäder och Södermalms stadsdel arbetar redan idag med olika etablerings- och integrationsinsatser. På Vintertullen har stadsdelen startat ett projekt med målet att snabba på och förbättra integrationen. Fokus ligger på jobb, bostad och inkludering i det svenska samhället. Det gäller alla som bor där, unga som vuxna. Det handlar om att hjälpa hands-on för att snabbare kunna klara sig själv. Det handlar också om den enskildes frihet att forma sina liv och genom sitt arbete bidra till ett bättre samhälle.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Vi kommer förstås att inkludera de boende vid Tanto i detta arbete. Lägger vi till ett antal frivilligorganisationer, inte minst inom ramen för Goda grannar, som gör många fina insatser så har vi en bas att bygga på, men det krävs fortsatt hårt arbete.

Det är så här integrering och byggandet av ett Stockholm för alla ser ut. Små insatser av olika individer och institutioner formar tillsammans en framtid. Det ger människor möjligheten att leva sina liv till fullo, men också så att de kan bidra till att andra kan göra detsamma.

Dessa bostäder är en liten del. En insats på kort sikt som trots allt leder till ett bättre Stockholm på längre sikt. För ett Stockholm för alla är en stad som präglas av öppenhet, inkludering och social gemenskap."

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.