Flytta lastbilstransporter till vattnet för att skapa mer plats för bland annat cykelstråk tycker Miljöpartiet. Foto: Andreas Enbuske/Stockholms stad/Riksdagen

DEBATT. (MP): Flytta lastbilstrafiken från vägarna till vattnet

Flytta gods- och varutransporter från lastbilar till sjöfarten istället, för att skapa mer plats till busskörfält och cykelstråk. Det vill Miljöpartiet och lanserar tre förslag för att avlasta Stockholms vägar och för att klara klimatomställningen.

  • Publicerad 14:00, 9 jun 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

För att klara klimatomställningen i tid behövs både byte av drivmedel och byte av transportslag. Att flytta god- och varutransporter från lastbil till sjöfart skulle göra vägarna säkrare och göra plats för fler busskörfält och cykelstråk. Vi har tre förslag som skulle kunna avlasta Stockholms väg- och gatunät från lastbilar.

DEBATT: Vägbygge krockar med klimatmålen

Sverige har 52 hamnar och EU:s längsta kuststräcka. Ändå går bara 3 procent av våra inhemska godstransporter på vatten. Bland de varugrupper som transporteras i Stockholms län utgör jord, sten, grus och sand 51 procent. En enda pråm kan ersätta 60–70 långtradare om lasten är 1 000 ton grus eller sten.

Klimatstyrande farledsavgifter

Att sjöfarten inte nyttjas mer beror i första hand på ekonomiska faktorer. Införande av slitageskatt på lastbilstransporter samt farledsavgifter som underlättar för kust- och inlandssjöfart skulle göra att varje transportslag kan utnyttjas till det den är bäst på. Avgifterna bör ha en klimatdifferentiering så att det lönar sig att investera i gas- eller eldrift.

DEBATT. Ernlund (C): "Stockholm har ett problem med att för få personer cyklar"

Ofullständiga regler hindrar pråmtrafik

En orsak till att vi inte ser så mycket pråmtrafik i Sverige är snålt valda geografiska zoner för inre vattenvägar. Pråmtrafik kan bli verklighet i Sverige genom smidiga bemannings- och behörighetsregler samt inrevattenvägsklassning av hela stråk till exempel Mälaren och dess utlopp.

Ett annat regelverk som bör förnyas är kraven på lotsplikt. Elektroniska sjökort och annan modern teknik som tagits i anspråk bör leda till att dagens generella lotsplikt ersätts av riskbaserade lotsregler.

DEBATT. M: "De rödgrönrosa parkeringsprinciperna försvårar människors vardag"

Införande av ECO-bonus kan avlasta vägnätet

Italien har fått EU-godkänt för ett nytt ekonomiskt stöd: ECO-bonus. På sträckor där överflyttningspotentialen är stor betalar staten delar av merkostnaden när transportköpare nyttjar sjöfart istället för lastbil. Miljöpartiet verkar för att Sverige ska införa ECO-bonus som ett kostnadseffektivt alternativ till vägutbyggnad.

Gods med fartyg söderifrån som i dag lastas av i Skåne, skulle med ett ECO-bonusstöd kanske lika gärna kunna fortsätta med sjötransport hela vägen till Göteborg, Stockholm eller Västerås.

http://www.stockholmdirekt.se/debatt/debatt-trafikforskare-pa-kth-ostlig-forbindelse-leder-till-okad-trafik-pa-ostermalm/aRKolq!XBwgLzx5EHojHM1LAQpgpA/

Karin Svensson Smith (MP)

Ordförande, riksdagens trafikutskott

Daniel Helldén (MP

Trafikborgarråd. Stockholms stad

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.