Carolin Robson, miljöpartiet

DEBATT – MP: Inte värdigt att budgetera bort tryggheten för Danderyds äldre

Socialnämnden går back med miljoner, ändå säger socialnämndens ordförande nej till att ge nämnden mer pengar. Det skriver miljöpartisterna Carolin Robson och Ruby Rosén som kräver mer pengar till socialkontoret.

  • Publicerad 10:47, 3 apr 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

"Mänskliga rättigheter handlar om rätten till hälsa, utbildning, delaktighet och inflytande, barn och ungas rätt att inte utsättas för mobbning och trakasserier i skolan, äldres och anhörigvårdares rätt till ett tryggt boende och hemtjänst, funktionsnedsattas rätt till omsorg och tillgänglighet, rätten att inte utsättas för hot och våld på ett boende eller i hemmet.

Kommunen har det yttersta ansvaret för att Danderydsborna får det stöd och den hjälp som de enligt lag har rätt till. Att vara anhörigvårdare är att arbeta dygnets alla timmar och årets alla dagar. Det är frivilligt och ska vara ett komplement till kommunens insatser.

Riksrevisionens granskning visar att anhöriga står för 17 % av kommunens kostnader, skarp kritik riktas mot kommuner som utnyttjar anhörigvårdare. Om socialtjänsten ska kunna åtgärda bristerna som kommunen rapporterat till socialstyrelsen (Socialstyrelsens Öppna jämförelser för Danderyd år 2016) måste resurserna i kommunens budget omfördelas.

Socialnämnden går back 14,3 miljoner kr. Ändå röstar socialnämndens ordförande emot Miljöpartiets förslag att ge nämnden mer pengar för att täcka behov som nämnden själv påtalat.

Det finns ingen värdighet i att budgetera bort äldre Danderydsbors trygghet. Lagar och regler ska självklart alltid följas, det är inget frivilligt arbete. Besparingar för att klara budgeten har nått vägs ände. Fråga Danderydsborna vad som är viktigast - omsorgen om våra barn, unga och äldre – eller en låg skattesats!"

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Politiska majoriteten bojkottar debattkväll med Danderydsborna

Nyheter "Signalerar väldigt tydligt" Imorgon tisdag är det debattkväll om framkomlighet och miljö i Danderyd. Samtliga partier är inbjudna men nu väljer politiska majoriteten i Danderyd att bojkotta kvällen.måndag 21/5 12:52