Tiemon Okojevoh (MP) & Mariana Moreira Duarte (MP) är kandidater till Stockholm stads kommunfullmäktige.

DEBATT. MP-kandidater: Vi vill satsa mer på att motverka kriminella

Stockholms stad har gjort goda insatser mot segregationen men det krävs fler. Tiemon Okojevoh och Mariana Moreira Duarte från Miljöpartiet vill att staden tar ett större grepp om den brottsförebyggande verksamheten

  • Publicerad 10:41, 27 okt 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

    Att Stockholm blivit en alltmer uppdelad stad har inte undgått någon. Segregationen i vår stad har gått för långt och utvecklingen man kan se i flera stadsdelar måste brytas.
    
    Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad har under denna mandatperiod genomfört en rad åtgärder för att försöka komma tillrätta med problemen, med målet att nå ett långsiktigt mer socialt hållbart samhälle. Bland annat har möjligheten till att få SL-kort biståndsbedömt återinförts och möjligheter till att studera med försörjningsstöd är från och med nästa år en realitet. Detta är två exempel på åtgärder med målet att skapa lika förutsättningarna för alla oavsett vart man bor i kommunen.
    
    Men ett genomtänkt och målinriktat politiskt arbete behöver ständigt utvecklas och ifrågasättas, man får aldrig bli nöjd och måste alltid fundera över nästa steg.
    
    Något som flera studier påtalat är att svenska kommuner brustit i att motverka de kriminella miljöer som många unga från utsatta områden hamnar i. Från och med nästa mandatperiod vill vi därför se att Stockholms stad tar ett större grepp om den brottsförebyggande verksamheten och ser till att skola och socialtjänst i de socioekonomiskt utsatta områdena blir än bättre på att motverka kriminalitetens faktorer. Vi måste se problemen som finns och inte vara rädda för att gå in tidigt med kraftfulla åtgärder i riskzonerna.
   
    Vi vill dessutom stärka upp de arbetskompetensstödjande verksamheterna inom kommunen så att fler långtidsarbetslösa blir attraktiva för arbetsmarknaden. Redan idag har Stockholms stad ett antal olika Jobbtorg med uppgiften att hjälpa individen in i ett arbete. Jobbtorgen fyller en viktig funktion och har hjälpt många ungdomar från segregerade områden till arbeten. Vi vill stärka Jobbtorgen ytterligare och framför allt avsätta resurser till att de ska jobba mer intensivt med uppsökande arbete.
    
    Det vi ser idag är ett resultat av flera decenniers utanförskap. Man måste därav kunna hålla två bollar i luften samtidigt, en där man agerar kortsiktigt och en där vi agerar för framtidens samhälle. Åtgärder för ett långsiktigt socialt hållbart samhälle måste genomföras samtidigt som aktiviteter skapas för att förbättra i människors vardag i nuet. Ett socialt hållbart samhälle innebär att skolorna fungerar likvärdigt, förskolorna har de resurser de ska ha, fritidsutbudet är stort och där arbetsmöjligheterna finns tillgängliga för alla. En del i detta är att stärka stadsdelsnämndernas ansvar, det är ett viktigt steg för den lokala demokratin och därmed delaktigheten för individen.
   
    Att skapa en mer sammansvetsad stad där alla invånare har lika möjligheter att lyckas oavsett vilket område de föds i är allas vårt ansvar. Såväl civilsamhället, som vi politiker och alla medmänniskor runt omkring måste ta ett samlat grepp så att vi kan angripa segregationen från flera håll.
    
    För i slutändan är detta inte en fråga om små nyckeltal i en budget, utan en fråga om allas lika värde. Det handlar inte bara om dagens situation utan också om situationen för generationerna som kommer efteråt.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.