Framtidsbilder från hur östra Eneby torg kan komma att se ut.

DEBATT – MP: "Lomhördheten för Danderydsbornas åsikter är oroväckande"

De styrande politikerna måste lyssna mer på Danderydsbornas kritik om exploateringen av Nora Torg och Eneby Torg. Det anser Miljöpartiet i Danderyd som uppmanar M, L och KD att omarbeta förslagen.

  • Publicerad 22:16, 12 jun 2017

Det här är en debattartikel/insändare på StockholmDirekt. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Miljöpartiet de gröna i Danderyd vill att det i Danderyd byggs bostäder som våra unga och gamla har råd att bo i. Vi har i kommunfullmäktige yrkat att kommunen ska ha ett eget bostadsbolag så att vi på egen mark kan bygga, hyra ut och förvalta egna prisvärda bostäder.

Samtidigt anser vi att inflytande är en demokratisk rättighet. I en demokrati lyssnar man på medborgarna. Vi anser att med politiska rättigheter följer ansvar och när exploateringsprojekt möter massivt motstånd från Danderydsborna måste politiker lyssna. Vi måste vara beredda att göra om och göra rätt. Lomhördheten för Danderydsbornas åsikter är oroväckande.

Miljöpartiet uppmanar M, L, och KD att ta hänsyn till invändningarna mot exploateringen av Nora Torg, Reidmar (Ösbysjön) och Eneby Torg. Dra tillbaka förslagen och presentera omarbetade versioner. Lyssna på Danderydsbornas röster. Då får vi bättre beslut, färre överklaganden och sänkta kommunala kostnader.

Miljöpartiet har många gånger krävt att ledande Danderydspolitiker ska lyssna mera på kommunens invånare. Medborgardialog betyder för oss ett ömsesidigt samtal med medborgarna - alltid och inte bara vart fjärde år.

Danderyds kommunfullmäktige har 2011 och 2013 röstat bort våra motioner att införa skriftliga medborgarförslag enligt kommunallagen. Miljöpartiet har också för sex år sedan krävt att kommunen ska införa ett Öppet debattforum på kommunens hemsida. Ett sådant finns fortfarande inte. Det är inte så konstigt att avståndet mellan invånare och beslutsfattare växer.

Danderydsborna har den senaste tiden också kritiserat kommunens beslutsprocesser. Miljöpartiet anser att de flesta av dagens exploateringsbeslut i kommunen fattas mellan M, L och KD bakom stängda dörrar. Kommunstyrelsens ordförande bestämmer vilka frågor som kommer på dagordningen. Privata entreprenörers intressen tillåts väga tyngre än Danderydsbornas vilja att bevara den kulturhistoriskt värdefulla trädgårdsstaden. När ärendena ska beslutas i kommunstyrelsen presenteras de med ett färdigt förslag som sedan klubbas igenom med hjälp av partipiskan.

Kommunen vill behålla bron till Tranholmen

Nyheter "Det bästa alternativet som vi ser det" Danderyds kommun har ansökt om att få behålla bron till Tranholmen. Detta då man inte vill gå emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer om antalet passagerare i kollektivtrafik.onsdag 8/4 16:43

Så blir Vallentunas första "riskfyllda" spontanpark

Nyheter ✓Parkour ✓Slackline ✓Skejtramper 300 Vallentunabarn har varit med på workshops för att utforma nya aktivitetsparker i kommunen. Den första ska placeras utanför fritidsgården Mega. Nu släpps den första visionsbilden.onsdag 8/4 16:31
Stockholm Direkt